Innhold

Skole-hjem samarbeid

Det er viktig at alle foresatte har oppdatert mobilnummer og epostadresse slik at informasjon direkte fra skolen når frem. Ta direkte kontakt med skolen ved  spørsmål. 

Beskjeder til kontaktlærer kan sendes via melding i Vigilo eller e-post.

Når skoledagen er over er det viktig for oss å vite om elevene skal på SFO, gå hjem, reise med buss/drosje eller bli hentet. Si fra om faste avtaler og gi beskjed ved endringer.

Bli-kjent dager

 

Tips før skolestart 

Språket er grunnlaget for læring

 • Still støttende spørsmål
 • Forvent svar i setninger
 • Bruk språket i hverdagssituasjonen, sett ord på ting
 • Det dere bruker av tid nå, får deres barn igjen for mange ganger senere
 • Begreper – kunne systematisere ord i kategorier

Språkleker

 • Leke med språket
 • Rim og regler
 • Lytte ut lyder – først, i midten, sist
 • Stavelser
 • Ord og setninger

Grunnleggende begreper

 • Begrepene som er lært i barnehagen brukes til å lære fag på skolen
 • Noen begreper er mer grunnleggende enn andre. Er grunnlaget for mye læring
 • Elevene blir mer oppmerksomme på omgivelsene
 • Analytisk evne
 • Se likheter og forskjeller på ting for å kunne kategoriere
 • Evne til å styre oppmerksomheten mot ulike sider ved et fenomen
 • Styrke ordforrådet

Påmelding SFO

Se også siden til Langset SFO for kontaktinformasjon, informasjon om foreldresamarbeid, rutiner, vedtekter og priser. Påmeldingsfristen er 30. april, utover dette er det løpende påmelding og tildeling av plass ut fra bemanning.

Praktisk informasjon

Skoledagen

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
SFO start 07:00 07:00 07:00 07:00 07:00
Skolestart 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
Skoleslutt 1. - 3. trinn 11:55 13:30 11:55 13:30 12:50
Skoleslutt 4. - 7. trinn 13.30 13:30 11:55 13:30 12:50
SFO slutt 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00

Mat og drikke

Det er viktig med en god frokost hjemme før barna kommer på skolen. Klokken 10 hver dag er det 30 minutter matpause etterfulgt av 30 minutter friminutt. Vi ønsker at elevene har med næringsrik matpakke, med frukt og grønt samt drikkeflaske med vann. Vi har tilbud om utlevering av melkeprodukter og frukt på skolen. Foresatte kan bestille abonnement på produkter på skolelyst.no og skolefrukt.no 

Tilsyn

I alle pauser og før skolestart om morgenen er det ansatte ute og har tilsyn med elevene. På de trinnene som har behov er det også ekstra hjelp i garderobene. Det er rullering på hvilke ansatte som er ute før skoletid og i pausene. Alle som har tilsyn bærer gul vest.

Garderobe

Alle har egen plass i garderoben med plass til yttertøy, skiftetøy og sko. Husk å merke alt tøyet. Sjekk jevnlig at de har nok klær og klær for ulike typer vær og temperatur. Klærne skal ligge i en pose/sekk/nett som kan henge i garderoben. Barna bruker den samme garderobeplassen den tiden de er på SFO.

Skoleskyss

Hovedregelen for 1. trinn er at elever som bor mer enn 2 km fra skolen får busskort. Alle elever på vestsiden får busskort. 

Elevene på 1. trinn som skal med buss eller drosje blir fulgt til riktig buss- eller drosjekø.

For mer informasjon se siden Skoleskyss

Opplæringen på skolen

 • Lesing – lyder – bokstaver
 • Lese høyt for ungene – snakke om teksten
 • Skriving - forming av bokstaver, skriving med alle bokstavene
 • Regning – begreper – tall
 • Aktiviteter ute og inne
 • Tverrfaglig arbeid
 • Turer
 • Fadderordning i grupper med elever på 6. trinn
 • Læringsbrett - produksjon av tekster med bilder, lyd og tekst.

Bokstavinnlæring

 • Fokusbokstav med god tid til forming, og bevissthet på lyd og uttale
 • Språklyd / bokstavnavn / bokstavhus
 • Skriving digitalt og skriving med håndskrift
 • Bruk av de små bokstavene fra dag én
 • Skriving med alle bokstavene eleven kan fra dag én
 • Bruk av farger for å visualisere språklyder
 • Skriving med lydstøtte på bokstav, ord og setning.

Leseopplæringen

 • Kartlegging av leseferdighet ved skolestart
 • Repetert lesing i individuelle lesehefter + lesekort
 • Digital repetert lesing
 • Lesing på ulike nivåer
 • Samlesing
 • Diktering

Når en har begynt å lese, er det viktig at det følges opp med daglig lesing! 

Matematikkopplæringen

 • Trening av ulike matematiske begreper/ord
 • Tall og mengder opp til 20, enere og tiere
 • Addisjon og subtraksjon opp til 20
 • Etablere gode regnestrategier

Aktiviteter på skolen

Undervisning i klasserom
Stasjonsundervisning
Lekpregede aktiviteter i ulike fag
Frilek ute og uteskole – viktig med klær etter  været! Godt med skiftetøy!
Frilek i klasserommene og på basen
Aktiviteter i idrettshall, foaje, skolekjøkken og andre spesialrom
Tema etter årstid
Trivselsledere (TL) arrangerer aktiviteter i friminuttene

Oppfølging hjemme

Fokus på mestring, og at alle skal få muligheten til å «strekke seg».
Bruk av digitale læremidler på læringsbrett, smartboard og PC.
Bruk av papir og flergangsbøker

Det er viktig med foreldre-engasjement. Da kan man skape gode rutiner for hjemmearbeid. Hjemmearbeid handler om å få tid til å automatisere ferdighetene, ulikt hvor mye hver enkelt trenger.

Det er viktig med god kommunikasjon med skolen for å ha mulighet til å få til tilpasset opplæring.


Publisert: 24.04.2020 14:27:20
Sist endret: 17.09.2022 12:41