Innhold

Et lag rundt eleven

«Et lag rundt eleven» er et forskningsprosjekt der formålet er å undersøke effekten av en økt skolehelsesøsterressurs på læringsmiljøet, fravær og læringsutbytte blant elever i 5.-7.trinn.

I «Et lag rundt eleven» er fokuset på et systemrettet samarbeid mellom skole og skolehelsetjeneste og særlig arbeidet med det psykososiale miljøet for elevene på mellomtrinnet.

I forskningsprosjektet får 15 kommuner en ekstra helsesøsterressurs og som fordeles på fire skoler. Råholt skole er en av 4 barneskoler i Eidsvoll kommune som er valgt ut til å delta i prosjektet. Prosjektet går over to år, fra januar 2018 til desember 2019.

 

Hva skjer lokalt hos oss?

Linda Fiane er kommunens representant fra skolehelsetjenesten og knyttet til prosjektet. Linda er tilstede på Råholt skole annenhver fredag i oddetallsuker, kl.08:00 – 15:30.

«Et lag rundt eleven» har tiltak rettet mot 5.-7.trinn. I Eidsvoll er det laget en felles årsplan ut i fra gitte tiltak, der helsesøster samarbeider med lærerne på disse årstrinnene.

Linda Fiane skal våren 2019 ha undervisning, veiledning og samtaler på 7.trinn innenfor følgende emner:

  • stressmestring
  • selvregulert læring
  • trivsel

Senere i 2019 skal Linda Fiane innom 5. og 6. trinn.

 

Linda Fiane, sykepleier ved Eidsvoll helsestasjon.

Les gjerne mer på: www.lagrundteleven.no

Økt helsesøsterressurs i systemrettet og strukturert samhandling med skolen

Et lag rundt eleven.pdf


Publisert: 16.03.2018 13:49:56
Sist endret: 16.03.2018 13:49