Innhold

Ledige stillinger skoleåret 2020/2021

Råholt skole er 1-7 skole med ca. 390 elever. Vi har et meget stabilt personale med høy trivsel. Skolen er i sterk vekst. Nytt skolebygg skal stå klart i 2022 med plass til ca 500 elever. 

Råholt skole vektlegger at: 

 • alle elever skal få maksimalt faglig og personlig utbytte av sin skolegang 
 • alle ansatte skal bidra til at vår skole skal være en inspirerende foregangskole med fokus på langsiktig og systematisk utviklingsarbeid.


Bedre læring 
Å arbeide med visjonen, betyr at vi legger vekt på det som gir resultater i form av bedre læring, både faglig og personlig, og som gjør skolen til en lærende organisasjon. 

For å lykkes med dette trenger skolen ledere og lærere som er trygge i sine roller, som kan motivere elever til læring gjennom tydelige forventninger, veiledning, støtte og som trives med å arbeide i et aktivt læringsmiljø. 

Råholt skole kjennetegnes både ved gode faglige resultater, høy grad av trivsel og motiverte elever. Undervisningspersonalet holder gjennomgående et høyt faglig og profesjonelt nivå. 

Vi ønsker og vil satse på å dyktiggjøre lærere som 

 • har faglige ambisjoner 
 • vil være gode klasseledere 
 • vil forbedre arbeidsmetoder

Ledige stillinger skoleåret 2020-2021: 
4 x 100 % stillinger. Det ønskes kandidater som er egnet til å påta seg kontaktlærerfunksjon.

Hovedansettelser vil bli foretatt i løpet av mars måned, men ansettelser kan foregå helt frem til skolestart 2020 for å dekke behov som eventuelt oppstår i løpet av våren.

Kvalifikasjoner

 • Det kreves godkjent pedagogisk utdanning for fast tilsetting i grunnskolen
 • Gode digitale ferdigheter
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide strukturert og selvstendig

Vi tilbyr

 • Samarbeid med faglig dyktige kolleger
 • Lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og avtaler.
 • Kontaktlærertillegg kr. 25.000,- til 30.000,- (i forhold til størrelse på klasse).
 • Gode pensjonsordninger
 • Fri gruppe- og ulykkesforsikring både i jobb og per tiden på fritid

  Ønsker du flere opplysninger om skolen, se kommunes hjemmesider: Skolene i Eidsvoll..

  Det gis veiledning til nyutdannede lærere.

  Arbeidstakere ansettes i Eidsvoll kommune på de vilkår som til enhver tid gjelder i lover, reglementer og tariffavtaler.

  Ved tilsetting vektlegges det generelle kvalifikasjonsprinsipp, dvs. utdanning, praksis og skikkethet for stillingen.

  Godkjent politiattest vil bli avkrevd av den som blir tilsatt. 

  Vi oppfordrer alle til å benytte vårt elektroniske rekrutteringsverktøy (Webcruiter) - link "Søk på stillingen" øverst til høyre i annonse - da dette er eneste mulighet for å få informasjon om utdanning og erfaring med på våre søkerlister

  Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §2

Publisert: 12.02.2019 12:11:50
Sist endret: 12.02.2019 12:11