Innhold

Miljørommet på Råholt skole er i utgangspunktet et klasserom der mange elever får sin spesialundervisning. Disse elevene har et antall lærer- og assistenttimer som danner grunnressursen for Miljørommet. Utover dette har også Råholt skoles rektor i mange år prioritert bl.a. styrkingstimer og sosiallærertimer til bruk på Miljørommet. 

Rommet bemannes av lærere og assistenter de fleste skoletimene i uka, og er også fullt ut disponibelt for SFO fram til kl.1700.
Miljørommet er følgelig blitt et allment baserom til bruk for alle Råholt skoles elever.

 

Hva slags elever bruker Miljørommet? Miljørommets overordnede målsetning er å imøtekomme barns mangfoldige behov, som i gitte situasjoner ikke kan dekkes helt av kontaktlæreren. Disse ulike behovene skal imøtekommes ved at hver enkelt elev som kommer til Miljørommet skal føle at han/hun har fått hjelp i forhold til akkurat sin utfordring.

Hovedvekten av elevene som kommer til Miljørommet, er elever som har behov for ekstra tilrettelegging og oppfølging i forhold til arbeid i skoletimene. Dette gjelder varierte faglige utfordringer, men også utfordringer vedrørende konsentrasjon, utholdenhet i arbeidet og samspillsferdigheter med medelever og voksne. Det kan dreie seg om alt fra å lære enkle klasseromsregler til mer langsiktige adferdsavtaler, planleggingssamtaler, oppfølgingssamtaler, konfliktløsning m.m.

I tillegg til konkrete faglige treningsopplegg, er også Miljørommet et viktig sted for den som trenger noen trøstende ord i vanskelige situasjoner, ekstra mat når matpakka blei gjenglemt eller en sofa å hvile på når formen ikke er bra.

Kjernen i arbeidet på Miljørommet er at alle elever skal føle at de blir tatt vare på, sett av en voksen og mestrer. Ikke alle kan mestre alt, men alle kan mestre noe!
Dette er et viktig prinsipp i arbeidet på Råholt skole generelt, og på Miljørommet spesielt.

 


Publisert: 16.03.2018 14:32:17
Sist endret: 16.03.2018 14:32