Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Informasjon om Råholt skole

                                                          

Råholt skole ble bygd i 1975. Den ble renovert og bygd ut i 1994.

Skolen består av et hovedbygg med tilbygg og to separate enheter som rommer både SFO og klasserom. Det er til sammen 19 klasserom og 8 grupperom på skolen. I tillegg har vi musikkrom, gymsal, kjøkken, sløydrom, bibliotek og datarom.

Personalavdeling består av et personalrom, en kontordel for administrasjonen og tre arbeidsrom for personalet.

Skolen har 360 elever og 49 ansatte.

Vi har stort og godt uteareal med lekeapparater, hinderbane, grusbane til idrett, kunstgressbane, skatepark og offroadbane for sykler.

I løpet av de neste to årene vil skolen bli fornyet og bygget ut, med plass til 750 elever.

 

Inndeling av skoledagen 1. - 3. trinn

1.-3.tr   Man Tirs Ons Tors Fre Sum:
Økt Tid Timer          
1 08:30 - 09:30 1 1 1 1 1  
09:30 - 10:30 1 1 1 1 1  
Aktivitet 25 min, mat 20 min  
2 11:15 - 12:15 1 1 1 1 1  
15 min pause  
3 12:30 - 13:30 0,75 0,75   0,75 0,75  
4 13:30 - 14:00            
               
Slutt-tid:   13:15 13:15 12:15 13:15 13:15  
Ant t undervisn.:   3,75 3,75 3 3,75 3,75 18

Inndeling av skoledagen 4. - 7. trinn

4.-7-tr:   Man Tirs Ons Tors Fre Sum:
Økt Tid Timer          
1 08:30 - 09:30 1 1 1 1 1  
09:30 - 10:30 1 1 1 1 1  
Aktivitet 25 min, mat 20 min  
2 11:15 - 12:15 1 1 1,17 1 1  
15 min pause  
3 12:30 - 13:30 1 1   1 1  
4 13:30 - 14:00 0,50 0,50   0,50 0,50  
               
Slutt-tid:   14:00 14:00 12:25 14:00 14:00  
Ant t undervisn.:   4,5 4,5 3,17 4,5 4,5 21,17

 

Ordensregler

Vi ønsker at alle skal trives. Derfor tar vi vare på hverandre og skolen vår.

Det gjør vi best ved å:

* Passe på at ingen blir skadet eller plaget, verken i friminuttene, i timene eller på skoleveien. Jfr. §9a, Elevenes skolemiljø, i Opplæringsloven

* Holde arbeidsro i timene / lekselesing og møte presis til timer og avtaler.

* Gjøre skolearbeid til avtalt tid.

* La ting som vi ikke har bruk for, være hjemme.

* La mobiltelefonen (inkl. smartklokke) være avslått i skoletida/SFO-tida og bare benyttes dersom  skolen har gitt tillatelse.

* Skolens internettilgang brukes i opplæringsformål.
   Skolen viser til Redd barnas nettvettregler.

* Bare kast snøball på anvist plass.

* La syklene stå parkert på anvist plass.

* Holde skolen ryddig.

* Ta vare på skolebøker, inventar og annet skoleutstyr.

* Oppføre oss pent og rolig på buss og i drosje til og fra skolen.

I skoletida skal du være på skolen.


Det er forbudt å bruke rusmidler eller tobakk på skolen.


Sykling: Elever på 1. 2. og 3. trinn bør ikke bruke sykkel til og fra skolen. Politi og Trygg Trafikk anbefaler bruk av hjelm.


Sanksjoner: Brudd på ordensreglene kan føre til irettesettelse, inndragning, utestenging, gjensitting, melding hjem, bortvisning og eventuell skadeserstatning/utbedring


Erstatningsansvar: Du har selv ansvar for gjenstander og utstyr du bringer med deg til skolen, Skolen er ikke erstatningsansvarlig for medbrakte gjenstander og utstyr som for eksempel mobiltelefon, elektronisk utstyr og sykler etc. som blir stjålet, ødelagt eller går i stykker (heller ikke der gjenstandene eller utstyret er overlatt til skolen for oppbevaring eller inndratt av skolen).


Alvorlige lovbrudd blir meldt til politiet.


Vedtatt i samarbeidsutvalget 12.09.2018.


Publisert: 02.12.2016 13:19:33
Sist endret: 02.12.2016 13:19