Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Råholt skole arbeider kontinuerlig med hvordan vi skal tilrettelegge og gjennomføre en god opplæring som medvirker til å nå de målene, som til enhver tid er fastsatt. Vi har utarbeidet en strategiplan, som er en langsiktig plan på et målrettet arbeid i forhold til god undervisning med høyt læringsutbytte for elevene.

Skoleåret 2016-2017 er satsningsområdene:

Læringsmiljø:

Mål: Elevene skal oppleve seg verdsatt og inkludert

  • elever skal forholde seg til hverandre med omsorg, ansvar og respekt
  • alle ansatte ved vår skole skal bygge, og ivareta gode relasjoner

Vurdering for læring:

Mål: Gjennom systematisk vurdering skal vi skape grunnlag for læring, vekst og utvikling hos den enkelte elev:

  • læreren vurderer aktivt sitt eget bidrag til elevenens læring
  • det foregår jevnlig og systematisk utveksling av forskningsbasert kunnskap knyttet til vurdering for læring

Publisert: 03.02.2017 08:18:11
Sist endret: 03.02.2017 08:18