Innhold

  • Alle elever skal få maksimalt faglig og personlig utbytte av sin skolegang.
  • Alle ansatte skal bidra til at vår skole skal være en inspirerende foregangsskole med fokus på langsiktig og systematisk utviklingsarbeid.

Å arbeide med visjonen for øye, betyr at vi legger vekt på det som gir resultater i form av bedre læring, både faglig og personlig, og som gjør skolen til en lærende organisasjon.

Råholt skole kjennetegnes både ved gode faglige resultater, høy grad av trivsel og godt motiverte elever. Undervisningspersonalet holder gjennomgående et høyt faglig og profesjonelt nivå.


Publisert: 03.02.2017 07:57:40
Sist endret: 03.02.2017 07:57