Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Ordensregler

Vi ønsker at alle skal trives. Derfor tar vi vare på hverandre og skolen vår.

Det gjør vi best ved å:

* Passe på at ingen blir skadet eller plaget, verken i friminuttene, i timene eller på skoleveien. Jfr. §9a3 i          Opplæringsloven

* Holde arbeidsro i timene / lekselesing og møte presis til timer og avtaler.

* Gjøre skolearbeid til avtalt tid.

* La ting som vi ikke har bruk for, være hjemme.

* La mobiltelefonen være avslått i skoletida/SFO-tida og bare benyttes dersom skolen har gitt tillatelse.

* Skolens internettilgang brukes i opplæringsformål.
   Skolen viser til Redd barnas nettvettregler.

* Bare kast snøball på anvist plass.

* La syklene stå parkert på anvist plass.

* Holde skolen ryddig.

* Ta vare på skolebøker, inventar og annet skoleutstyr.

* Oppføre oss pent og rolig på buss og i drosje til og fra skolen.

I skoletida skal du være på skolen.


Det er forbudt å bruke rusmidler eller tobakk på skolen.


Sykling: Elever på 1. 2. og 3. trinn bør ikke bruke sykkel til og fra skolen. Politi og Trygg Trafikk anbefaler bruk av hjelm.


Sanksjoner: Brudd på ordensreglene kan føre til irettesettelse, inndragning, utestenging, gjensitting, melding hjem, bortvisning og eventuell skadeserstatning/utbedring


Erstatningsansvar: Du har selv ansvar for gjenstander og utstyr du bringer med deg til skolen, Skolen er ikke erstatningsansvarlig for medbrakte gjenstander og utstyr som for eksempel mobiltelefon, elektronisk utstyr og sykler etc. som blir stjålet, ødelagt eller går i stykker (heller ikke der gjenstandene eller utstyret er overlatt til skolen for oppbevaring eller inndratt av skolen).


Alvorlige lovbrudd blir meldt til politiet.


Vedtatt i samarbeidsutvalget 10.05.16


Publisert: 02.12.2016 13:55:09
Sist endret: 13.01.2017 10:03