PALS

Råholt skole bruker PALS som et skoleomfattende tiltak for å styrke barns sosiale kompetanse og forebygge problematferd.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


PALS står for positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen. Vi legger vekt på at alle elever og ansatte skal involveres og delta i arbeidet med å bygge et trygt læringsmiljø.

Felles for alle barn er at de trenger en skolehverdag som er forutsigbar og meningsfull, og i et positivt læringsfellesskap med andre. Skole og SFO jobber sammen om dette, og våre tre hovedregler er:

Vis omsorg!

Vis respekt!

Vis ansvar!


Publisert: 14.02.2017 08:44:49
Sist endret: 14.02.2017 08:44