Innhold

PALS

Råholt skole bruker PALS som et skoleomfattende tiltak for å styrke barns sosiale kompetanse og forebygge problematferd.

PALS står for positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen. Vi legger vekt på at alle elever og ansatte skal involveres og delta i arbeidet med å bygge et trygt læringsmiljø.

Felles for alle barn er at de trenger en skolehverdag som er forutsigbar og meningsfull, og i et positivt læringsfellesskap med andre. Skole og SFO jobber sammen om dette, og våre tre hovedregler er:

Vis omsorg! Vis respekt! Vis ansvar!

Trivselsledere

Lurer du på hva du skal finne på i pausen? Da får du god hjelp av våre trivselsledere på 4.-7.trinn. De er viktige bidragsytere til et skolemiljø basert på inkludering, vennlighet og respekt. Hver eneste dag stiller 16 trivselsledere opp for deg og legger til rette for aktiviteter du kan bli med på. Målet er variert aktivitet for alle og på tvers av klassetrinn. Dette er med på å skape trygghet og trivsel i friminuttene.

Elevråd

Elevrådet har som oppgave å representere elevene på skolen overfor rektor og andre som bestemmer. Det betyr at hvis det er noe du ikke er fornøyd med på skolen, kan du ta det opp i elevrådet. Det er vanlig at hver klasse velger sin elevrådsrepresentant i begynnelsen av skoleåret. For 1. til 4. trinn er det ikke krav om deltakelse i elevrådet.

Elevrådet på Råholt har faste møter hver 4.uke.

Vinteraktivitetsuke

Hvert år har skolen vinteraktivitetsuke for 1.-7.trinn. Det legges til rette for fysisk aktivitet hvor vi bruker skolens utearenaer til ski, aking, skøyter - og selvfølgelig lek og moro. Det er viktig å være i bevegelse, og vi er heldige å ha et stort og godt uteområde å utfolde oss på. Vinteraktivitetsuka bidrar til trivsel på tvers av trinn!

 

Skogdag

Idrettsdag og lekedag


Publisert: 14.02.2017 08:44:49
Sist endret: 14.02.2017 08:44