Innhold

5.trinn har laget framtidsroboter som skal redde verden fra klimaendringer

5A har hatt klima og miljø på timeplanen og fikk i oppdrag å lage/konstruere en maskin som skal redde verden fra klimaendringer. Elevene tok på alle måter utfordringen! Ideene ble nedfelt i et tankekart og videre bearbeidet til arbeidstegninger med arbeidsbeskrivelser og valg av materiell. Robotmaskinene ble laget av resirkulerbart materiale med tilhørende informasjonsplakat om maskinenes navn og funksjon. Elevene jobbet iherdig med prosjektet og er veldig stolte over resultatet. Så pass på  - kanskje du har en miljørobot fra Råholt skole i nærheten av deg? 

Teknologi- og animasjonsverksted

Vi ønsker åpne dører inn til læringsaktivitetene og her viser 7.trinn litt av hverdagen i klasserommet. Å jobbe med IKT i undervisningen kan gjøres på mange måter. Ut i fra mål om visuell kommunikasjon, skal elevene kunne fotografere og manipulere bilder digitalt og reflektere over bruk av motiv og utsnitt. Klasserommet forvandles til et animasjonsverksted og elevene lager filmer ved hjelp av læringsbrett, eller mobil, og ikke minst lego i alle former og fasonger.

Animasjonsfilmene varer ca. 5-30 sekunder og det kreves mange bilder for at bevegelsene skal bli jevne og lette å følge med på for seeren. I tillegg skal det legges til lydeffekter. De kan spille av lyder fra en PC,  eller lage lydene selv. Vi trenger neppe å si mer enn at elevene er veldig stolte og fornøyde med resultatet - og morer seg med å se på hverandres filmer!

"Lufta er for alle" ved 4.trinn

4.trinn deltar i skoleprosjektet "Lufta er for alle" og i løpet av uke 12 og 13 (2019) skal elevene måle luftforurensning i form av svevestøv i nærmiljøet sitt. Underveis lærer de hva ulike typer luftforurensning består av, hvor det kommer fra, hvordan det kan påvirke helsen vår og hva vi alle kan gjøre for å redusere mengden forurensning i lufta.   

Elevene er i gang med første del av prosjektet som er å lage enkle målesensorer og sette disse ut i skolens nærmiljø. Etter en ukes tid skal sensorene hentes inn igjen, data vurderes og loggføres. 4.trinn bidrar, i lag med andre deltakende skoler i Oslo og Akeshus, til å lage et felles luftskvalitetskart. 

"Lufta er for alle" er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk institutt for luftforskning, Norges Astma- og Allergiforbund m.fl.

                                                                                

Rakettoppskyting ved 5. trinn

5.trinn ved Råholt skole har gjennomført rakettoppskyting med raketter de selv har laget. På den ene siden gir det høy læringsglede å se resultatet av det man har jobbet med, og på den andre siden oppstår det mange gode spørsmål som elevene kan jobbe videre med. Hvorfor landet rakett A lenger unna utskytningsrampen enn rakett B? Hva ble avstanden? Har det noe med tyngde å gjøre? Hva sier Newtons lover?

For 5.trinn ble det en lærerik undervisningsøkt, og da 5.-7.trinn i tillegg fikk besøk av astrofysiker Knut Jørgen Røed Ødegaard, satte dette prikken over i'en.

    Elever med egenproduserte raketter    Lærer og elever måler rakettens rekkevidde    Besøk av astrofysiker Knut Jørgen Røed Ødegaard

Elektrisitet i papphus ved 7.trinn

Elevene på 7.trinn har fordypet seg i emnet Elektrisitet og hentet inspirasjon fra naturfag.no. I emnet Elektrisitet skal elevene ta fagbrev som modellhuselektrikere. For å få fagbrev trenger elevene å lære mer om elektrisitet, bl.a. ved å notere og løse oppgaver i et eget lærlinghefte og samarbeide i par om å installere elektrisk anlegg i et modellrom.

Elevene har montert koblinger med både bryter og to lamper (lysdioder). Koblingen skal settes inn i elevenes modellrom etter vinterferien. Utforskende arbeid i naturfag er et tverrfaglig prosjekt med kunst og håndverk. Elevene møblerer modellrommene med egendesignede tapeter, møbler, kunst og lamper. Elevene mottar "fagbrev" i uke 9 - 2019.

ModellhusElektrisk kobling til modellhus

 

Disseksjon av hjerteslag ved 6.trinn

Lungeslag er navnet på hjerte, luftrør, spiserør og lunger som er skåret ut av et dyr, og som henger sammen i en enhet. Trinnet fikk en spennende utfordring da de gikk i gang med å utforske lungeslag av gris. Noen syntes det var litt ekkelt til å begynne med, men det gikk raskt over. Elevene startet med å se og kjenne forskjell på spiserør og luftrør, og hvordan lungevevet så ut.

Selve grisehjertet ligner på menneskehjertet, og man kan lære mye om mennesket anatomi ved å studere grisehjertet. Elevene måtte finne ut hvor mange store årer som går inn og ut av hjertet, og hvor de er plassert. Hvor ville sinusknuten ligget om dette hadde vært vårt hjerte? Hjertet ble veid, og ved hjelp av skapell ble det sett nærmere på blant annet både muskulatur og hjertekamre.

 


Publisert: 16.03.2018 13:33:12
Sist endret: 16.03.2018 13:33