SFO Råholt skole

Martin Johansensveg 85, 2070 Råholt - telefon: 66 10 71 23/66 10 72 44 - e-post: raholt.skole@eidsvoll.kommune.no

Innhold

Råholt skole SFO

Avdelingsleder SFO: Siw-Iren Hammeren, tlf: 66 10 72 36

Skolens sentralbord: 66 10 72 30

SFO-baser: 

2. trinn i brakkene: tlf 66 10 71 23, evnt mob. 46 95 26 18

1. 3. og 4.trinn i 1. etg bananbygg: tlf 66 10 72 44, evnt mob. 46 95 20 53 

 

Visjon

"Et godt sted å være, et godt sted å lære"

Barna skal få leke og oppleve gode aktiviteter både ute og inne. SFO skal være en trygg og god arena for barna våre til å være sammen med vennene sine. Her skal de få utvikle god sosial kompetanse med veiledning fra kompetente og trygge voksne. SFO er en del av barnets fritid, og den skal vi verne om.

Priser 

 
Skolefritidsordning (SFO) 2021
BeskrivelsePris pr.:Priser inkl. mva Tilleggsopplysninger
Foreldrebetaling SFO 1/1plass  År         31 700,- Ny pris fra 1.1.2021 er 2 882,- per måned
Foreldrebetaling SFO 1/2plass År         22 800,- Ny pris fra 1.1.2021 er 2 073,- per måned
Matpenger SFO År           2 250,- Uforandret
Kjøp av dagplass i ordinær skoleuke Dag              230,- Uforandret
Kjøp av dagplass i skolens ferie Dag              355,- Uforandret
Søskenmoderasjon fra barn nr. 2 Mnd              865,- Økt fra 300,- per måned (pris er basert på full plass, men moderasjon på 30 % gjelder også for halv plass)

Innmelding, endring eller oppsigelse av SFO-plass

Det kan velges mellom hel og halv plass:

  • Hel  plass er 30 timer pr uke i skoleåret og 50 timer pr uke i skoleferier
  • Halv plass er 15 timer pr uke i skoleåret og 25 timer pr uke i skoleferier

SFO-plassen blir videreført fra år til år, til og med 4. trinn, og inntil en av partene sier den opp. Det er 2 mnd oppsigelsestid, gjelder også endring fra hel til halv plass.

SFO-året starter 1. august.

Skolefritidsordningen er stengt:
* bevegelige helligdager
* inntil 6 planleggingsdager
* 3 sammenhengende uker om sommeren, uke 28,29,30.
* jul – f.o.m. 24.12 t.o.m 31.12
* påskedagene fra palmesøndag

Beskjeder

Fravær, eller beskjeder, meldes i VISMA innen kl. 12.00.

SMS-varsling SFO: 19123035990050

Har dere behov for å kontakte basene direkte, ring basens telefonnummer.

Aktiviteter:

SFO har en aktivitetsplan med et variert tilbud av aktiviteter innendørs som utendørs. Elevene kan bli med på lek og dans til musikk, gym- og formingsaktiviteter, sjakk, baking, m.m. Vi har ellers et stort og godt uteområde som benyttes daglig. Assistentene læres opp av skolens Trivselsledere i TL-aktiviteter, som igjen bidrar til et bredere leketilbud på SFO.

Bekledning:

I garderoben ønsker vi at barna skal ha innesko, skiftetøy og ytterklær tilpasset årstider og værforhold. Det er viktig med gode uteklær til all slags vær. Alle klær og sko må navnes.

Mat

Vi er opptatt av å fremme gode kostholdsvaner hos barn. De små kroppene trenger jevn tilførsel av energi og nok næringsstoffer, vitaminer og mineraler for å vokse og utvikle seg.

Det serveres havregrøt/gryn og varmmat minst en gang pr. uke, ellers kaldmat.  Menyen blir tilpasset elever som har allergier og vi varierer mellom fisk, kjøtt og vegetar. Vi følger Nasjonal faglig retningslinje fra Helsedirektoratet for mat og måltider i skolen.

Barna får tilbud om frukt og grønnsaker hver dag. Til alle måltider serveres vann og/eller melk.

De som har behov for å spise frokost hos oss, må ta med matpakke. Frokost er i tidsrommet mellom kl. 07.00 og 08.00. I skoleferiene serveres 2 måltider daglig,  ca. kl. 10.00 (brød eller korn) og kl. 14.00 (varm mat). Vi er opptatt av god bordskikk og et godt fellesskap under måltidet.

Skolefritidsordningen (SFO) - felles for Eidsvoll kommune

Her finner du vedtekter, klagemuligheter m.m.

Skolefritidsordningen (SFO)


Publisert: 02.12.2016 14:02:39
Sist endret: 20.10.2021 14:21