SFO Råholt skole

Martin Johansensveg 85, 2070 Råholt - telefon: 66 10 71 23/66 10 72 44 - e-post: raholt.skole@eidsvoll.kommune.no

Innhold

Råholt skole SFO

SFO-leder: Råholt skole har for tiden ingen SFO-leder, men stillingen er lyst ut.

Tlf. til skolens kontor 66 10 72 30

SFO er delt i to baser: Brakker: tlf 66 10 71 23 og 1.trinn: tlf 66 10 72 44

Visjon

"Et godt sted å være, et godt sted å lære"

Barna skal få leke og oppleve gode aktiviteter både ute og inne. De skal få valget mellom flere aktiviteter, uten at vi som voksne styrer og organiserer for mye. Dette er en del av barnets fritid, og den skal vi verne om.

SFO skal være en trygg og god arena for barna våre til å være sammen med vennene sine. Her skal de få utvikle god sosial kompetanse med veiledning fra kompetente og trygge voksne.

Priser 

 
Skolefritidsordning (SFO) 2019
BeskrivelsePris pr.: Priser inkl. mva Tilleggsopplysninger
Foreldrebetaling SFO 1/1plass  År         27 170  
Foreldrebetaling SFO 1/2plass År         18 240  
Matpenger SFO År           2 250  
Kjøp av dagplass i ordinær skoleuke Dag              230  
Kjøp av dagplass i skolens ferie Dag              355  
Søskenmoderasjon fra barn nr. 2 Mnd              300  

Innmelding, endring eller oppsigelse av SFO-plass

Det kan velges mellom hel og halv plass:

  • Hel  plass er 30 timer pr uke i skoleåret og 50 timer pr uke i skoleferier
  • Halv plass er 15 timer pruke i skolerået og 25 timer pr uke i skoleferier

SFO-plassen blir videreført fra år til år, til og med 4. trinn, inntil en av partene sier den opp. Det er 2 mnd oppsigelsestid. Dette gjelder også endring fra hel til halv plass.

SFO-året starter 1. august.

Skolefritidsordningen holder stengt følgende dager pr. år:
* 10 bevegelige helligdager
* inntil 6 planleggingsdager
* 3 sammenhengende uker om sommeren, uke 28,29,30.
* Jul – f.o.m. 24.12 t.o.m 31.12
* Påskedagene før skjærtorsdag

Beskjeder

Ved fravær, fri og andre beskjeder vedrørende henting, skal det sendes beskjed på SMS.
Beskjeder som gjelder samme dag, må være inne før kl. 12.00.

SMS-varsling SFO: 19123035990050

Beskjeder til dette nummeret går til skolens kontor og SFO-leder, ikke direkte til basene.
Trenger dere å kontakte basene direkte, ring basens telefonnummer.

Uteområdet:

Vi har et flott uteområde med skog, akebakker, klatretrær, ballspill-baner, gress, lekestativ, grillhytte m.m. 
SFO benytter uteområdet hver dag.

Klær / garderobe:

Alle barna får egen plass i garderoben.

Her skal de ha innesko, skiftetøy og ytterklær tilpasset årstider og værforhold. Det er viktig med gode uteklær til all slags vær.

Alle klær og sko må navnes.

Mat

Vi serverer et måltid hver dag med kald eller varm mat. Dette serveres ca kl. 14.00.

I skoleferiene serverer vi 2 måltider hver dag. Disse serveres ca kl. 10.00 (brød eller korn)
og ca kl. 14.00 (varm mat)

De som vil spise frokost hos oss, må ta med matpakke. Frokosten er i tiden mellom kl. 07.00 og 08.00.

Vi er opptatt av god bordskikk og et godt fellesskap under måltidet.

Skolefritidsordningen (SFO) - felles for Eidsvoll kommune

Her vil du blant annet finne vedtekter, klagemuligheter m.m.

Skolefritidsordningen (SFO)


Publisert: 02.12.2016 14:02:39
Sist endret: 02.12.2016 14:14