Innhold

Til forsiden

Generell informasjon

Skolen er delt inn i baser.
Skoleåret 2019/2020 er organisert slik:

  • Gul base 8. trinn
  • Turkis base 10. trinn
  • Grønn base 9. trinn

Råholt ungdomsskole har egen kantine. I løpet av dagen kan elevene kjøpe mat og drikke. Hver morgen kan elever som kommer tidlig gratis få havregrøt til frokost.

1. økt: 8.30 - 9.00

2. økt: 9.00 - 10.00

3. økt: 10.10 - 11.10

4. økt: 11.50 - 12.50

5. økt: 13.00 - 14.00

6. økt: 14.00 - 14.30

Hver torsdag er det en 6. økt som varer fra 14.00 - 14.30. 

Hver tirsdag er det tilbud om leksehjelp fra 14.00-15.30. Elevene velger selv om de vil benytte seg av tilbudet. Skolen låner ut utstyr til de elevene som trenger det.

Priser utleie av auditoriet 

Utleie - auditoriet ved Råholt ungdomsskole 2020
BeskrivelsePris pr.: Priser inkl. mva Tilleggsopplysninger
Leie auditoriet; stor lys-/lydpakke - lag og foreninger for barn  Arrangement 2.420 Ved leie av denne pakken forutsettes det at leietaker selv leier inn sertifisert tekniker for å bruke utstyret, pris må avtales direkte med tekniker. Denne personen skal være godkjent av kommunen. Mer informasjon fås ved Innbyggertorget. 6 monitorer, nødvendig antall mikrofoner/DI, trådløse mikrofoner, store høyttalerflater, alt disponibelt scenelys.
Leie auditoriet; stor lys-/lydpakke.   Arrangement 3.150 Ved leie av denne pakken forutsettes det at leietaker selv leier inn sertifisert tekniker for å bruke utstyret, pris må avtales direkte med tekniker. Denne personen skal være godkjent av kommunen. Mer informasjon fås ved Innbyggertorget. 6 monitorer, nødvendig antall mikrofoner/DI, trådløse mikrofoner, store høyttalerflater, alt disponibelt scenelys.
Leie auditoriet Arrangement 5.000 Prosjektor/lerret og enkelt mikrofonanlegg inngår.
Leie auditoriet; lag og foreninger for barn Arrangement 1.000 Prosjektor/lerret og enkelt mikrofonanlegg inngår.
Kontaktinformasjon

E-post til skolen:

raholt.ungdomsskole@eidsvoll.kommune.no

Rektor: 

Rigmor S. Strøm

66 10 74 02

stine.strom@eidsvoll.kommune.no

Sentralbord:

Dordi Beate Retterås

66 10 74 00

dordi.beate.retteras@eidsvoll.kommune.no

Avdelingsleder grønn base:

Rita Åstad

66 10 74 07

rita.åstad@eidsvoll.kommune.no

Avdelingsleder gul base:

Pål L. Gjerdingen

66 10 74 08

pal.lindahl.gjerdingen@eidsvoll.kommune.no

Avdelingsleder turkis base:

Rune Nordgård

66 10 74 04

rune.nordgard@eidsvoll.kommune.no

Rådgiver:

Tove Nicolaisen-Page

66 10 74 03

tove.nicolaisen-page@eidsvoll.kommune.no

Miljøterapeut:

Merete Kristin Thune

66 10 74 00

merete.kristin.thune@eidsvoll.kommune.no

Miljøterapeut:

Øystein Andersgaard

66 10 74 00

Oystein.Andersgaard@eidsvoll.kommune.no

Koordinator spes.ped.

Signe Strand

66 10 74 05

signe.strand@eidsvoll.kommune.no 

Tilpasset opplæring

Eidsvoll læringssenter

Eidsvoll læringssenter er et alternativt skoletilbud for ungdomsskoleelever fra ungdomsskolene i Eidsvoll.

Et av våre hovedmål er å sette inn forebyggende og systemrettede tiltak rundt elever som av ulike årsaker ikke nyttiggjør seg opplæring på hjemmeskolen sin.

Innhold i opplæringen er tilrettelagt undervisning med hovedvekt på matematikk, norsk og engelsk.

Eidsvoll læringssenter er administrativt underlagt Råholt ungdomsskole. Tilbudet er fortrinnsvis forbeholdt elever med IOP, og elever med omfattende frafallsproblematikk. I samarbeid med foreldrene vurderer skolen om elever vil ha utbytte av å få tilbud om å få være på ELS noen dager i uken.

Inntaksteam

Læringssenteret har eget inntaksteam som består av PPT, barnevernet, rektorer fra hjemmeskolene og representanter fra Eidsvoll læringssenter.

 

Jentegruppa

Jentegruppa har fokus på å bygge opp under selvfølelsen slik at den enkelte kan nå sine mål. Vi ønsker å gi elevene en meningsfylt skolehverdag der følelsen av å mestre skal stå sentralt. Jentegruppa har fokus på at den enkelte skal utvikle sunne holdninger til andre og seg selv, og også at elevene får kunnskap om hva som kan påvirker valg de tar og betydninger/konsekvenser av disse valgene. Dette oppnås gjennom diskusjoner, refleksjoner og praktiske gjøremål, utfordringer og oppgaver. Videre at elevene opplever en god ”teamfølelse” gjennom felles innsats og tett samarbeid.

Skolens visjon og pedagogiske plattform

Vår visjon er:

R - Respekt

U - Utvikling

S - Samarbeid

K - Kunnskap


Publisert: 02.12.2016 13:04:13
Sist endret: 02.12.2016 13:21