Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Til forsiden

Generell informasjon

Skolen er delt inn i baser. Skoleåret 2016/2017 er organisert slik:

Gul base 10. trinn
Turkis base 9. trinn
Grønn 8. trinn

Råholt ungdomsskole har egen kantine. I løpet av dagen kan elevene kjøpe mat og drikke.

1. økt: 8.30 - 9.00

2. økt: 9.00 - 10.00

3. økt: 10.10 - 11.10

4. økt: 11.50 - 12.50

5. økt: 13.00 - 14.00

6. økt: 14.00 - 14.30

Hver torsdag er det en 6. økt som varer fra 14.00 - 14.30. 

Hver onsdag er det tilbud om leksehjelp fra 14.00 - 15.30. Elevene velger selv om de vil benytte seg av tilbudet. Skolen låner ut utstyr til de elevene som trenger det 

Kontaktinformasjon

E-post til skolen:

raholt.ungdomsskole@eidsvoll.kommune.no

Rektor: 

Stine Strøm

66 10 74 02

stine.strom@eidsvoll.kommune.no

Sentralbord:

Anne Marie Syversen

66 10 74 00

anne-marie.syversen@eidsvoll.kommune.no

Avdelingsleder turkis base:

Pål L. Gjerdingen

66 10 74 08

pal.lindahl.gjerdingen@eidsvoll.kommune.no

Avdelingsleder grønn base:

Rune Nordgård

66 10 74 04

rune.nordgard@eidsvoll.kommune.no

Avdelingsleder gul base:

Rita Åstad

66 10 74 07

rita.åstad@eidsvoll.kommune.no

Rådgiver:

Tove Nicolaisen-Page

66 10 74 03

tove.nicolaisen-page@eidsvoll.kommune.no

Miljøterapeut:

Merete Kristin Thune

66 10 74 00

merete.kristin.thune@eidsvoll.kommune.no

Koordinator spes.ped.

Signe Strand

66 10 74 05

signe.strand@eidsvoll.kommune.no 

Tilpasset opplæring

Eidsvoll læringssenter

Eidsvoll læringssenter er et alternativt skoletilbud for ungdomsskoleelever fra ungdomsskolene i Eidsvoll.

Et av våre hovedmål er å sette inn forebyggende og systemrettede tiltak rundt elever som av ulike årsaker ikke nyttiggjør seg opplæring på hjemmeskolen sin.

Innhold i opplæringen er tilrettelagt undervisning med hovedvekt på matematikk, norsk og engelsk.

Eidsvoll læringssenter er administrativt underlagt Råholt ungdomsskole. Tilbudet er fortrinnsvis forbeholdt elever med IOP, og elever med omfattende frafallsproblematikk. I samarbeid med foreldrene vurderer skolen om elever vil ha utbytte av å få tilbud om å få være på ELS noen dager i uken.

Inntaksteam

Læringssenteret har eget inntaksteam som består av PPT, barnevernet, rektorer fra hjemmeskolene og representanter fra Eidsvoll læringssenter.

 

Utegruppa

Utegruppa er en tverrfaglig prosjektgruppe som ble opprettet høsten 2006 ved Råholt ungdomsskole. Gruppa kan ha inntil 10 gutter fra hvert trinn.

Mål og faglig innhold

Målet med Friluftslivgruppa er å kunne tilby en undervisningsform som legger til rette for læring, uansett faglig ståsted. Vi ønsker med dette å kunne tilby undervisning der elevene skal kunne føle mestring i skolehverdagen ved å bygge opp teoretisk kunnskap gjennom å knytte den opp mot praktiske aktiviteter. Noen fokusområder er å styrke individet gjennom ulike sosialiseringsprosesser, mestringsrelaterte oppgaver og teambuilding. Vi kan derfor tilby svært tett elevoppfølging.

Deltagende elever får også ta del i ulike fysiske utfordringer løpet av skoleåret. Dette kan være alt i fra tung vedhogst i lokalsamfunnet til ekstreme opplevelser i vinterfjellet.

Undervisningsopplegget Friluftslivgruppa følger er trygt forankret i læreplanen for grunnskolen, og fungerer som et supplement til det ordinære tilbudet.

Vi viser engasjement i lokalsamfunnet

Friluftslivgruppas aktiviteter baserer seg på aktiv og allsidig friluftsliv gjennom læring i og av naturen.

Gruppa har også sterke interesser i lokalsamfunnet, og har et utsrakt samarbeid med lokalsamfunnet.

Mange ekskursjoner og ekspedisjoner

Friluftslivgruppas elever skal følge ulike opplæringsprogram og planer gjennom dette studietilbudet. I denne sammenheng så tilbys det viktige teoretiske opplæringsprogram tilknyttet våre aktiviteter. Her er vi innom de fleste fagene som tilbys i ungdomsskolen.

Friluftslivgruppa tilbyr flere ekskursjoner og ekspedisjoner – og det til ALLE årstider.

Inntak

Det er skolen og PP-tjenesten som tilrår deltakelse i Friluftslivgruppa. Kontrakter og avtaler underskrives av hjemmet, eleven og skolen.

Jentegruppa

Jentegruppa har fokus på å bygge opp under selvfølelsen slik at den enkelte kan nå sine mål. Vi ønsker å gi elevene en meningsfylt skolehverdag der følelsen av å mestre skal stå sentralt. Jentegruppa har fokus på at den enkelte skal utvikle sunne holdninger til andre og seg selv, og også at elevene får kunnskap om hva som kan påvirker valg de tar og betydninger/konsekvenser av disse valgene. Dette oppnås gjennom diskusjoner, refleksjoner og praktiske gjøremål, utfordringer og oppgaver. Videre at elevene opplever en god ”teamfølelse” gjennom felles innsats og tett samarbeid.

Skolens visjon og pedagogiske plattform

Vår visjon er:

R - Respekt

U - Utvikling

S - Samarbeid

K - Kunnskap


Publisert: 02.12.2016 13:04:13
Sist endret: 02.12.2016 13:21