Min side

Til forsiden

Foreldrerådet og Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

RUSK FAU - Org nr: 924 329 807

Foreldrerådet består av alle foreldrene på skolen. Foreldrerådet, altså alle foreldrene, skal jobbe sammen for å skape et godt samarbeid mellom hjem og skole,
sørge for at alle elever trives og har en positiv utvikling, og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet (opplæringsloven §11-4)
Foreldrerådet velger representanter til foreldrerådets arbeidsutvalg - FAU.

Formål

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) skal fremme fellesinteresser til foreldrene, være bindeleddet mellom foreldrene og skolen, og jobbe for et godt læringsmiljø for alle elever.
Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) representerer alle foreldrene ved skolen.
FAU skal sikre at foreldrene har reell medvirkning, og medvirke til at elevene og foreldrene kan ta aktiv del i arbeidet med å skape et godt skolemiljø.
FAU har informasjonsplikt overfor alle foreldre.

Målet er at FAU skal jobbe for økt stolthet og identitet hos hver enkelt elev og for RUSK. 

Du som foreldre/ foresatt er viktig for ungdommen din, og vi trenger ditt engasjement!

Vi i FAU ser frem til et godt samarbeid, og vil gjøre vårt beste for at alle skal en fin tid på Råholt ungdomsskole!

 

Innkallinger

Ny innkalling og saksliste til utsatt årsmøte 25.05.20

Årsmøte RUSK FAU, 31.03.20, Innkalling

Innkalling 25.02.20

Innkalling 20.01.20

Innkalling 17.12.19

Innkalling 26.11.19

Innkalling 29.10.19 

Innkalling 08.06.20 

Innkalling 14.10.20

Innkalling 11.11.20

Innkalling 09.12.20

Innkalling 10.02.21

Innkalling 07.04.21

Møtepresentasjoner 

PowerPoint FAU møte 29.10.19

PowerPoint FAU møte 26.11.19

PowerPoint FAU workshop 12.11.19

PowerPoint FAU møte 17.12.19

PowerPoint FAU møte 28.01.20

PowerPoint FAU møte 08.06.20

PowerPoint FAU møte 14.09.20

PowerPoint FAU møte 14.10.20

PowerPoint FAU møte 11.11.20

PowerPoint FAU møte 09.12.20

PowerPoint foreldremøte dysleksi-kveld 09.12.20  

PowerPoint FAU møte 10.02.21

Referat FAU møte 17.09.19

Referat FAU møte 29.10.19

Referat Workshop FAU 12.11.19

Referat FAU møte 26.11.19

Referat FAU møte 17.12.19

Referat FAU møte 28.01.20 

Referat FAU møte 08.06.20

Referat FAU møte 14.09.20

Referat FAU møte 14.10.20

Referat FAU møte 11.11.20 

Referat FAU møte 09.12.20

Referat FAU møte 10.02.21

Referat fra møte i Samarbeidsutvalget 03.02.21

Vedtekter

Vedtekter for RUSK FAU vedtatt 11.12.19

Informasjon om styret

Styrets leder: Julianne Sundli Kristiansen

Nestleder: Iris Tatjana Isaksen

Kasserer: Kristine Eriksen Ekre

Sekretær: Carina Henriette Børresen

 

FAU håndbok

 

Årshjul 

 

Årsmelding

Årsberetning 2019-2020