Kontaktinformasjon

Tynsåkvegen 2, 2080 Eidsvoll

Telefon: 66 10 72 50

Rektor

Anita Ørbæk Lindseth (konstituert)

SFO-leder 

Siw Iren Hammeren Lysjø

Skoledagen: 

1. til 4. trinn:

Mandag, tirsdag, torsdag,fredag: 08:15 - 13:00 

Onsdag: 08:15 - 12:00 

5. til 7. trinn: 

Mandag, tirsdag, torsdag, fredag: 08:15 - 14:00 

Onsdag: 08:15 - 12:00 

Åpningstider SFO

07:00-08:00 og 13:00-17:00

Velkommen til Vilberg skole

Vilberg skole har et læringsmiljø der alle utvikler seg, trives og tar ansvar.

Vilberg skole er en 1.-7. -skole beliggende i Eidsvoll sentrum (Sundet). Det eldste skolebygget, tegnet av Axel Bjørnstad fra Feiring, sto ferdig allerede i 1923. Senere har skolen blitt utvidet og endret, med siste byggetrinn i 1997.

Vilberg skole har i dag ca 480 elever, men er i stadig vekst. Bygningene ligger sentralt, med barnehage, ungdomsskole og videregående skole som nærmeste naboer. Vi har store, fine uteområder, med muligheter for varierte aktiviteter sommer og vinter!

Det er vedtatt at det skal bygges ny Vilberg skole og prosjektet er igangsatt.

Kalender

Se flere

Her finner du oss