• Program for 17. Mai ved Vilberg skole

  Invitasjon og program for 17. Mai ved Vilberg skole

  Les saken »

 • Besøksdager og foreldremøte for skolestartere

  Den 24. og 25. mai er det besøksdager for årets skolestartere. I mars avholdes foreldremøter for samme målgruppe, og hver skole innkaller til sitt møte.

  Les saken »

 • Ungdommens kommunestyre 2022

  Torsdag 10. februar ble Ungdommens kommunestyre avholdt i kommunestyresalen i rådhuset. Det var et todelt møte der elevrådene fra de ti kommunale skolene møtte ordfører, varaordfører og skoleadministrasjonen. Årets tema for elevrådene er "Alle skal trives på skolen i Eidsvoll".

  Les saken »

 • TV-aksjonen 2021 søndag 24. oktober

  Les saken »

 • Velkommen til skolestart!

  Onsdag 18. august er en stor dag for alle barn og ungdom i Eidsvollskolen. Skolestart er forbundet med spenning, forventninger og ønsker. Ta godt vare på hverandre og spesielt skolestarterne!

  Les saken »

 • Husholdninger med lav inntekt kan søke om redusert foreldrebetaling i SFO for 1. - 4. trinn

  Les saken »

 • Eidsvoll kommune arrangerer sommerskole 2021

  Vi er i ferd med å komme oss igjennom en alvorlig pandemi som har hatt innvirkning på barn og unge sitt dagligliv siden mars i 2020. Fritidsaktiviteter, opplæring og faglig og sosial utvikling hos elevene er blitt påvirket og til tider svært begrenset. Kommunene er derfor oppfordret til å arrangere sommerskole for barn og unge, og her finner du mer informasjon om Eidsvoll kommune sitt tilbud.

  Les saken »

 • Besøksdager for skolestartere i Eidsvoll

  Les saken »

 • Avspasering 14. Mai

  Informasjon om inneklemt dag

  Les saken »

 • Ny SFO-leder

  Vi har ny SFO-leder fra 1. Juni

  Les saken »

 • Skøyteisen på Vilberg skole

  Velkommen til skøyteisen her på Vilberg!

  Les saken »

 • Juletre fra FAU

  Les saken »

 • Frivillige trafikkvakter ved Vilberg skole

  Les saken »

 • Avlevering og henting av elever

  Viktig informasjon vedrørende avlevering og henting av elever ved skolestart og -slutt.

  Les saken »

 • Årsplan for SFO ved Vilberg skole

  Årsplanen for SFO for skoleåret 2020/2021

  Les saken »

 • Velkommen tilbake til skolen

  Informasjon rundt skolestart høsten 2020

  Les saken »

 • Skolestart og smittevern høsten 2020 ved Vilberg skole

  Informasjon angående skolestart og Korona

  Les saken »

 • Husholdninger med lav inntekt kan søke om redusert foreldrebetaling i SFO for barn på 1. og 2. trinn

  Les saken »

 • Barn, luftveissymptomer og deltakelse i barnehage, skole og SFO

  Utdanningsdirektoratet og FHI kom med oppdatering av smittevernveiledere for skoler og barnehager 26. juni, noe som har gitt mange nye spørsmål fra både barnehager og foreldre.

  Les saken »

 • Barn, luftveissymptomer og deltakelse i barnehage eller skole.

  Kommuneoverlegen ser derfor behovet for en presisering av gjeldende retningslinjer for dette.

  Les saken »

 • Nye retningslinjer for skoler når det gjelder smitteverntiltak

  Les saken »

 • Besøksdager for skolestartere i Eidsvoll

  Les saken »

 • Informasjon om skolestart ved VIlberg skole uke 20

  Kort informasjon om skolestart etter korona.

  Les saken »

 • Gjenåpning av Eidsvollskolenes 5. - 10. trinn

  Regjeringen besluttet 7. mai at fra mandag 11. mai åpner alle skolene igjen. Skolene vil bruke noe ulik tid på å forberede skolestart, og det vil derfor være ulik oppstart rundt i landet. Alle elevene vil være tilbake på skolen innen 15. mai 2020.

  Les saken »

 • Endring av oppsigelsestid for SFO som følge av Covid-19-situasjonen

  Les saken »

 • Åpningstider SFO fra mandag 27. april 2020

  På grunn av de strenge smittevernkravene vil det ikke bli tilbud om morgenåpning på SFO i tiden fremover. SFO-tilbudet vil være kun etter skoletid bortsett fra for barn av foresatte med kritiske yrker som vil få tilbud som før, fra kl. 7 til kl. 17.

  Les saken »

 • Tilpasset gjenåpning av kulturskoletilbud

  Vi gleder oss over å kunne møte elever igjen og jobber iherdig for en trygg gjenåpning som vil sikre både lærer og elev.

  Les saken »

 • Skolene åpner igjen for 1. - 4. trinn mandag 27. april 2020

  Vi er glade for endelig å kunne ta imot elevene våre igjen, og vi vet at det er mange barn som gleder seg til å komme tilbake på skolen.

  Les saken »

 • Veileder for smittevern

  Informasjon om smittevern ved gjenåpning av skolen.

  Les saken »

 • Åpen telefonlinje for barn og unge i Eidsvoll

  Du som ringer kan være anonym, og de ansatte har taushetsplikt. Telefonen betjenes av ansatte med psykolog- og/eller spesialpedagogisk kompetanse i Familiens Hus.

  Les saken »

 • Informasjonsfilm fra Helsedirektoratet - hvordan snakke med barn og unge om koronaviruset?

  Les saken »

 • UKM 2020

  Velkommen til årets UKM-arrangement på Eidsvoll 14. mars 17:00 - 20:00 på Panorama!

  Les saken »

 • Kulturelle tilbud i vinterferien

  Aktiviteter som finner sted i Eidsvoll under vinterferien i uke 8.

  Les saken »

 • Kulturstipender 2020

  Har du et kunst- eller kulturprosjekt du kunne tenke deg å realisere? Søk Drømmestipendet og Eidsvoll Kommunes Kulturstipend!

  Les saken »

 • Operasjon lekeplass

  Litt om dugnadsarbeidet som ble gjort på skolen i august.

  Les saken »

 • Skoleruta

  Skoleruta for skoleåret 2019/2020

  Les saken »

 • Skolestart

  Informasjon om første skoledag og SFO

  Les saken »

 • Avslutning av realfagsukene og vinteraktivitetsdag

  Bildedryss fra realfagsukene og vinteraktivitetsdag.

  Les saken »

 • Globalt medborgerskap

  Elevrådets arbeid fram mot møte med Ungdommens kommunestyre.

  Les saken »

 • Skiutstyr og skøyter ønskes

  Har du skiutstyr eller skøyter til barn som ikke brukes?

  Les saken »

 • Planleggingsdager

  Planleggingsdager skoleåret 2018-2019

  Les saken »

 • Lekeplassåpning

  Fredag 19. oktober har Vilberg skole lekeplassåpning.

  Les saken »

 • Oppstart skoleåret 2018-19

  Velkommen til nytt skole- og SFO-år.

  Les saken »

 • Besøksdager for nye 1. klassinger

  Besøksdager for nye 1. klassinger ved Vilberg skole er tirsdag 29. og onsdag 30. mai, klokken 09:00 - 12:00.

  Les saken »

 • Foreldremøter - Vilberg skole

  Foreldremøter våren 2018

  Les saken »

 • SFO planleggingsdag fredag 18. mai

  SFO er stengt fredag 18. mai.

  Les saken »

 • Invitasjon til fakkeltog

  Ordfører John-Erik Vika og FAU Råholt Ungdomskole inviterer dere til å delta fakkeltoget fra Råholt Ungdomskole til Amfi mandag 20. november kl.18.00. under parolen ‘Sammen for Vennskap’ for å fremme et positivt miljø i Eidsvoll.

  Les saken »

 • Ny helsesøster

  Denne uka starter ny helsesøster på Vilberg skole.

  Les saken »

 • Endring i opplæringsloven

  1. august 2017 inntrer endringer i opplæringsloven som skal styrke skolens arbeid mot mobbing.

  Les saken »

 • Læringsmiljø på veggene!

  Læringsmiljøprosjektet engasjerer hele skolemiljøet, fra skoleeier til elev. Nå vises også arbeidet på skolens vegger!

  Les saken »

 • Utvidet helsesøstertilbud fra høsten

  Fra høsten 2017 får vi utvidet helsesøtertilbudet på Vilberg skole.

  Les saken »

 • Årsmøte i foreldrerådet

  FAU (Foreldrerådets arbeidsutvalg) vil avholde årsmøte i foreldrerådet onsdag 5. april kl. 1900, og alle foresatte inviteres til dette.

  Les saken »

 • Fylkesvei 502 ved Bårlidalen vil bli stengt

  Trafikksikkerheten ved fylkesvei 502 (Bårlidalen) skal utbedres og veien blir stengt fra mars 2017 til sen-høsten samme året.

  Les saken »

 • Foreldremøte for alle foresatte 16. februar

  Vilberg skole inviterer alle foresatte til foreldremøte om skolens læringsmiljø.

  Les saken »


Publisert: 14.12.2016 12:40
Sist endret: 14.12.2016 12:48