Innhold

Kontor

66107250 vilberg.skole@eidsvoll.kommune.no

Administrasjon

 

  Navn Telefon
Rektor Gitte Fjellhaug 66107252
Avdelingsleder 1.-4. trinn Anita Ørbæk Lindseth 66107253
Avdelingsleder 5.-7. trinn Birgitte Rye Berg 66107255
Konstituert SFO-leder Elias Sharifi

66107254/

66107260

Kontormedarbeider Bente Marcussen Sjøberg 66107250

SFO

Base 66107260
Kontor 66107254
Mobil 99435974

Kontaktlærere

Trinn Navn Telefon
Miljørommet Hild J. Føleide 66107256
1A Anne Solhaug 66107261
1B Trude Bakkehaug  
2A Tina Sandholt Rogstad 66107262
2B Ingrid Sandnes  
2C Heidi Holmestrand  
3A Lena Cathrine Haug 66107263
3B Ingvild Bakke  
4A Anne-Grete Berg 66107264
4B Lene Jartun  
4C Øyvind Sjøberg Sveen  
5A Ingvild Åsthe Engstad Brekke 66107265
5B Trude Stenrud  
6A Ebi Rezvan 66107266
6B Kjersti Hoel  
7A Sandra Ovesen Trefjord 66107267
7B Hege Beate Bjørgeengen Haugerud  

Faglærere

 Navn  Telefon
Gry Bakken  66107256
Marius Stenrud  66107266
Cristo Sanchez  66107267
Oddny Torunn Lishaugen  66107262
Øivind Opsahl  66107267
Kjersti Sollihøgda  66107266
Bente Sørli  66107261
Silje Sollihøgda Lundby  66107264
Ingunn Skretteberg  66107263
Dorthe Cecilie Aas  66107263
Inga Margit Sveen  66107265
Jon Gjøystdal 66107265
Synne Aasgaard Jenssen  66107264

Assistenter og SFO

Telefonnr. til SFO: 66107260

Navn
Margrethe Bråthen
Hege Finstad
Tone Aina Fredriksen
Dorthe Grasmo
Kirsti Berger Iversen
Bente Millidahl
Ann-Therese Sjøli
Lene Troberg Morterud
Nina Kulsrud
June Granli Bothner
Håkon Bjørklund
Mevlida Malkoc
Astrid Sand Eggen

Funksjoner

Funksjon Navn Telefon
Spes. ped. koordinator Hild J. Føleide 66107256
Elevråd Birgitte Rye Berg 66107255
Trivselsleder June Granli Bothner  
IKT Silje Sollihøgda Lundby 66107264
Bibliotek Lene Jartun Rødfoss 66107264

Publisert: 30.11.2016 09:31:31
Sist endret: 30.11.2016 09:32