Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Foreldrerådet og foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

Foreldre/foresatte til alle elevene utgjør skolens foreldreråd. De velger et arbeidsutvalg, FAU, som skal representere alle foreldrene ved skolen, og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt. FAU er hjemlet i opplæringsloven § 11-4.

 

Representanter i FAU skoleåret 2016/2017:

 

Navn                          

Mobil        

Leder

Eirik Haakstad

957 01 101

Nestleder

Anette Homlund

 

Sekretær

Ole Kristian Hoel

 

Kasserer

Natalia Strenkova

 

SU-representant

Arny Hauge

 

SU- vara/ revisor

Eirin Rastad

 

Medlem

Tone Olsen

 

EKFU

Bente Halvorsen Ørpen

 

Kontakt FAU

E-post til FAU sendes til: vilberg.fau@gmail.com

FAU har også en egne hjemmeside.

Samarbeidsutvalget (SU)

Samarbeidsutvalget er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende ledd i skolen. Det består av to representanter fra lærerne, en fra andre ansatte, to fra foreldrerådet, to fra elevene, en politisk valgt og rektor. Rektor er utvalgets sekretær med forslags- og uttalerett, men ikke stemmerett. SU har rett til å uttale seg i saker som gjelder skolen.

 

Representanter i SU skoleåret 2016/2017:

  Navn Telefon
Rektor Gitte Fjellhaug 66 10 72 50
Politiker Heine Fagnastøl  
Lærer Birgitte Rye Berg  66 10 72 65
Assistent Lene Troberg  
FAU Arny Hauge  
SFO-leder Heidi S. Pedersen 66 10 72 54

Skolemiljøutvalget

SU er også miljøutvalg. Utvalget skal sørge for at skolen har et systematisk arbeid for et godt skolemiljø. Utvalget skal være et rådgivende organ for skolen i saker knyttet til dette.


Publisert: 06.12.2016 15:15:10
Sist endret: 06.12.2016 15:21