Innhold

Foreldrerådet og foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

Foreldre/foresatte til alle elevene utgjør skolens foreldreråd. De velger et arbeidsutvalg, FAU, som skal representere alle foreldrene ved skolen, og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt. FAU er hjemlet i opplæringsloven § 11-4.

 

Representanter i FAU skoleåret 2019/2020:

 

Navn                          

Leder

Elin Marie Halvorsen

Nestleder

Gry Anita Enger

Sekretær

Henrik Fjeldberg

Kasserer

Pernille Møller Harboe

Sekretær

Toni Nystrand

Revisor

Guro Djupvik

SU-representant

Bente H Ørpen og Cathrine Villåsen

Operasjon Lekeplass

Eirin Rastad og Nathalia Strenkova

Revisor

Nathalia Strenkova

Oppfølging ny skole/byggteknisk:

Trond Nordbak Østmundset

Kontakt FAU

E-post til FAU sendes til: vilberg.fau@gmail.com

FAU har også en egen hjemmeside.

Samarbeidsutvalget (SU)

Samarbeidsutvalget er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende ledd i skolen. Det består av to representanter fra lærerne, en fra andre ansatte, to fra foreldrerådet, to fra elevene, en politisk valgt og rektor. Rektor er utvalgets sekretær med forslags- og uttalerett, men ikke stemmerett. SU har rett til å uttale seg i saker som gjelder skolen.

 

Representanter i SU skoleåret 2019/2020:

  Navn Telefon
Rektor Gitte Fjellhaug 66 10 72 50
Politiker Heine Fagnastøl  
Lærer Birgitte Rye Berg  66 10 72 65
Assistent Lene Troberg  
FAU Galina Ragulina  
SFO-leder Elias Sharifi 66 10 72 54

Skolemiljøutvalget

SU er også miljøutvalg. Utvalget skal sørge for at skolen har et systematisk arbeid for et godt skolemiljø. Utvalget skal være et rådgivende organ for skolen i saker knyttet til dette.


Publisert: 06.12.2016 15:15:10
Sist endret: 06.12.2016 15:21