Innhold

Leksehjelp

Ved Vilberg skole tilbyr vi i år gratis leksetid til elever på 3. – 6. trinn. Leksetid er skoletid (ikke SFO-tid), og foregår på morgenen. Ordningen dekker ikke fri skoleskyss, og foresatte må selv organisere levering om morgenen. 

Foresattes ansvar

Vi minner om at foresatte selv har ansvaret for at lekser blir gjort. Noen lekser må foresatte hjelpe til med, og vi oppfordrer derfor til at foresatte ser over leksene, og setter seg inn i elevenes skolearbeid. Følg med på ukeplaner og mål for perioden hver ukeBevisstgjør elevene ved å snakke om skolearbeidet, mål for uka og lekser hver uke. Det hjelper dem i arbeidet med å ta ansvar for egen læring. I leksetiden er det lagt opp til at elevene jobber selvstendig, og voksentettheten er mindre enn i skoletiden.

Innhold og organisering

  • Elevene jobber med lekser/ annet skolearbeid i den oppsatte tiden.
  • De to siste ukene før jul (uke 50 + 51) og de to siste ukene før sommerferien (uke 24 + 25) er det leksefri.
  • Leksehjelper er til stede og veileder i arbeidet.
  • Leksehjelper har ikke anledning til å høre leselekser - dette må gjøres hjemme, men de kan øve selvstendig på leseleksene, ukeord, gloser osv. i leksetiden.
  • Vi gjør oppmerksom på at det kan skje endringer/justeringer.

Tilbud for 3.-6. trinn

  • Tirsdag, torsdag og fredag kl. 07.45-08.15.

Oppstart og påmelding

  • Start: Tirsdag 11. september (uke 37). 
  • Påmelding skjer fortløpende gjennom året.

For å melde barnet på leksehjelp, må du gi skriftlig beskjed til kontaktlærer. Oppsigelse av plassen må skje skriftlig i meldingsboka eller pr. e-post til skolen.


Publisert: 09.12.2016 14:19:01
Sist endret: 08.08.2017 16:09