Innhold

Kontakt

SFO-leder Elias Sharifi: 66 10 72 54/ 99 43 59 74

Base: 66 10 72 60

SFO

SFO er skolens fritidstilbud til elever i 1.-4. kl., samt funksjonshemmede elever fra hele barnetrinnet. Innholdet i SFO skal bygge på skolen verdigrunnlag, normer og læreplaner. Det skal legges vekt på å utvikle ansvarlighet, selvstendighet, samarbeid og fellesskap.

Ordningen skal bidra til å skape gode oppvekstvilkår i lokalmiljøet og dekke behov for tilsyn, omsorg og meningsfylte aktiviteter, og stimulere til positiv personlighetsutvikling hos det enkelte barn. Etter endt skoledag er det viktig at elevene er i aktivitet.

Årsplan 2018/2019

Her kan du laste ned og lese Årsplan for Vilberg skole SFO 2019 2020

Søknad og priser

For å søke om plass på SFO kan man logge inn på Visma Flyt Skole med ID-porten/Min ID. 

Foresatte kan nå siden via en nettleser med adressen https://skole.visma.com/eidsvoll

Les mer om søknad og priser


Publisert: 06.12.2016 13:54:17
Sist endret: 06.12.2016 14:00