Innhold

Kontakt

Kontor SFO 66107254 / 99435974

SFO-leder: Frode Hansen

E-post vilberg.skole@eidsvoll.kommune.no

Tynsåkvegen 2, 2080 Eidsvoll

Hva tilbyr vi?

Skolefritidsordningen er et tilbud før og etter skoletid til barn i 1. til 4. trinn og for barn med spesielle behov i 1. til 7. trinn.

Alle barn i målgruppen (1. – 4. årstrinn) skal få tilbud om plass i skolefritidsordningen ved den skolen de går på. Opptak av barn til skolefritidsordningen, etter søknad, foretas av SFO-leder og/eller rektor. Barnet beholder plassen til og med 4.klasse, eller til plassen sies opp.

Skolefritidsordningen er ikke en del av grunnskoleopplæringen og skal derfor være noe annet enn skole og barnehage. Den skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden, gi barna omsorg og tilsyn, legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter og være tilpasset barnas og foreldrenes behov.

 

Åpningstider og ferier

SFO har åpent alle virkedager 07.00 - 08.00 og 13.00/12.00-17.00, unntatt tre uker på sommeren (uke 28, 29 og 30), 5 planleggingsdager i året og jul og påske. Det er påmelding til SFO i skolenes ferier. I skolens ferier, har SFO åpent 07.00 – 17.00.

 

Slik søker du

Du kan søke om SFO plass via Visma Flyt (krever pålogging)

 

Endre eller si opp plassen 

Ønsker du å endre eller si opp plassen gjøres det via Visma Flyt (krever pålogging)

 

Søknadsfrist 

Søknadsfristen er 1.mai.

Oppsigelsestiden er 2 måneder med virkning fra den 1. i påfølgende måned. 

 

Hva koster det?

Priser SFO per 25.04.23

Hel plass 3250,- 

Halv plass 2320,- 

270,- kostpenger 

 

Redusering for 1.trinn -1528,- i mnd (gjelder for både hel- og halvplass) 

Egen modell for 1.trinn - 12 timers gratis plass (kostpenger kommer i tillegg)

 


Publisert: 06.12.2016 13:54:17
Sist endret: 04.05.2023 14:29