Vilberg ungdomsskole

Kontaktinformasjon 

Tlf: 66 10 72 70
E-post til skolen 

Rektor: Birgit Ulvin Bjerke

Besøksadresse

Vilbergvegen 3
2080 Eidsvoll

Åpningstider

 08:00-15:00

Resepsjon betjent:
8-14 alle dager

Velkommen til Vilberg ungdomsskole

Vilberg ungdomsskole er en av tre ungdomsskoler i Eidsvoll. Skolen ligger sentralt plassert nær sentrum i Eidsvoll. Den ligger på et område med barnehage, barneskole og videregående skole på sidene. Eidsvollhallen med tilhørende kunstgressbane er nærmeste nabo. Vorma renner forbi på vestsiden av skoleområdet. Skolen fra 1958 ble revet vinteren 2018. Ny skole stod ferdig høsten 2019 med 18 nye klasserom i en helt ny elevfløy. Vi har fått en samlingssal med sitteplasser til 200 personer. Ny kantine som ligger inntil samlingssalen rommer over 250 elever. Spesialrommene er nye med musikkrom, skolekjøkken, tekstilforming, treforming, keramikk og tegnesal. Alle elever har nå eget garderobeskap til å henge fra seg yttertøy og bytte til innesko. Det er nå 21 grupperom i tilknytning til klasserom som brukes av enkeltelever og til gruppeundervisning. Sanitærforhold har også blitt enklere for elevene med 9 toaletter i hver etasje. Alle klasserom og grupperom er utstyrt med digitale tavler fra SmartBoard. Skolen er mobilfri sone og elevene leverer telefonen hver morgen i låsbare mobilskap. 


Skoledagen er fra kl 08:15 til 14:00. Unntaket er torsdag, da slutter vi kl 14:30.


Skolen har for tiden:

  • ca 400 elever
  • fordelt på 17 klasser
  • over 60 lærere, læringsassistenter og kontorsekretær

Kalender

Se flere

Her finner du oss