Innhold

Nabovarsler

Vi har mottatt to dokumenter som omhandler rivningsprosessen. 

Naboer til Vilberg ungdomsskole.pdf

Nabovarsel Rivning Vilbergvegen 3.pdf

Vi har fått melding om at veien forbi Eidsvollhallen og Vilberg ungdomsskole nå blir enveiskjørt en periode fra slutten av uke 49. Innkjøring er tillatt kun fra Eidsvoll videregående skole/Hagalykkja.

Nabovarsel 05.12.17.pdf

Delene av skolen som skal rives er nede. 

Formingsavdelingen rives

Bildet viser riving av bygg - Administrasjonsbygget skal stå igjen


Publisert: 09.11.2017 14:28:37
Sist endret: 09.11.2017 14:28