Innhold

Framhaldsskolen og realskolen hadde ganske umulige forhold etter krigen. Både i Sørbygda og på Vilberg hanglet skolen seg fram med lokaler både her og der fra år til år. Kommunen kjøpte inn et stort område på Vilberg, og det ble vedtatt å bygge et felles anlegg for de to skoleslaga. Diskusjonen om en ny skoleform var begynt og det ble forsøkt å forme skoleanlegget slik at hver skole fikk sine egne lokaler, men at det i framtida kunne bli en skole.

Framhaldsskolen fikk en egen klasseromspaviljong og uteplass, mens det i hovedblokken ble klasserom for realskolen, felles spesialrom, lærerom og kontorer. Det var stor stas da framhaldsskolen kunne flytte inn i nybygd paviljong på nyåret i 1958. Realskolen fulgte straks etter samme høsten. Det var fremdelse trangt om plassen i det nye bygget så spesialrom måtte brukes som klasserom.

I andre byggetrinn kom det flere klasserom, vaktmesterbolig og lokaler for tannpleien. Formingsavdelingen med tekstil, tegning og treforminsavdeling ble bygget i årene 1962/63. Dette stod klart til innføringen av den 9-årig skolen.

Nytt personalrom, auditorium og kantine ble ferdig bygget høsten 1998. Lærerkontorer ble tatt i bruk januar 1999. Elevkantinen i underetasjen i nybygget ble innredet i 2000.

De siste årene har det vært mindre ombygginger av formingsavdelingen(2008), naturfagsavdelingen(2010), noen klasserom(2010) og det gamle tannlegekontoret(2000).

I 2017 starter totalombygging av skolen. Administrasjonsfløyen renoveres og alle klasserom og spesialrom rives og bygges nytt. Januar 2018 er rivningen ferdig og de første fundamenter er under bygging. 


Publisert: 02.12.2016 13:52:46
Sist endret: 02.12.2016 13:53