Solsiden

Koordinator Solsiden:

Ragnhild Knai 66 10 75 80

Velkommen til Solsiden

Solsiden et aktivitetssenter for deg med utfordringer knyttet til psykisk helse eller avhengighet. Vi vil at alle skal leve et aktivt og meningsfullt liv. Vi har ulike tilbud. Se vår timeplan for gruppetilbudet og ta kontakt for mer informasjon. 

Vil du bli deltager?

Tilbudene er for deg som er bosatt i Eidsvoll kommune. Ta kontakt med oss via telefon for omvisning og en kartleggingssamtale. Andre kan gjerne hjelpe deg med å ta kontakt. 

Brukerstyrt tilbud 

Solsiden har et eget brukerstyrt tilbud. Grunnmuren i dette tilbudet er at alle har viktige ressurser å bidra med og at alle deltar ut fra egne forutsetninger og muligheter. Tilbudet er åpent hver mandag og fredag fra kl 10-14 og hver onsdagskveld fra kl 18-20. Det brukerstyrte tilbudet har egen hjemmeside, se her