Utekontaktene i Eidsvoll

Utekontaktene i Eidsvoll

Ønsker du kontakt med oss kan du ringe eller sende sms til: 

Simen: 48999368
Monica: 96943015

E-post: eidsvoll.utekontakt@eidsvoll.kommune.no

Husk - vi har taushetsplikt

Om oss

Vi er et tilbud som driver forebyggende og oppsøkende arbeid for barn og unge i alderen 10 - 23 år. Utekontaktene ønsker å være til stede, og bidra slik ar barn og unge i kommunen opplever en trygg og positiv ungdomstid.


Her er kontoret vårt; men husk vi er ofte ute der ungdommen er