Utekontaktene i Eidsvoll

Ønsker du kontakt med oss kan du ringe eller sende sms til: 

Nina: 98904251
Monica: 96943015

Eller kontakte oss via snapchat, instagram eller facebook. 

Husk - vi har taushetsplikt

Om oss

Utekontakten ønsker å være til støtte samt være gode samtalepartnere som tar unge og ungdom på alvor. Vi har taushetsplikt, og et gratis tilbud for ungdom i Eidsvoll kommune.


Her er kontoret vårt; men husk vi er ofte ute der ungdommen er