Innhold

Litt om oss 

Utekontakten i Eidsvoll kommune er et lavterskel tilbud som jobber forebyggende og oppsøkende arbeid for barn og unge i alderen 10-23 år.

Vi vil være tilgjengelige på ulike tidspunkt fra uke til uke, noe kveldstid samt hver 3. helg på de ulike arenaene hvor ungdommen oppholder seg.

Vi vil gjerne bli kjent med alle ungdommene i Eidsvoll så bare ta kontakt med oss.

Hva kan vi bidra med?

Du kan kontakte oss

  • Hvis du opplever at noe blir dumt og vanskelig eller trenger litt støtte og hjelp.
  • Hvis du er bekymret for barn og unge eller bare vil ha noen å prate med.
  • Hvis du ønsker hjelp til å etablere kontakt med andre i hjelpeapparatet.

Eksempler på tema som du kan snakke med oss om er: vansker med skolen, familie, venner, følelser, seksualitet, overgrep, spiseforstyrrelser, rus, mobbing, ensomhet eller andre helt hverdagslige ting. 

Vi har taushetsplikt!

Dette kan utekontakten hjelpe deg med

  • Gi råd, veiledning og evt. sette i gang tiltak for grupper og enkeltungdommer ved behov.
  • Gi omsorg, hjelp og støtte, og motivere til å søke hjelp ved behov.
  • Være en samtalepartner for unge og foreldre.
  • Godt tverrfaglig samarbeid med andre i kommunen som skoler, barnevern, politi, helsestasjon og ungdomsklubbene.

Hvordan kan du nå oss?

Ring eller send sms om du ønsker å komme i kontakt med oss. Det hender vi er på kurs, møter eller har fri. Dersom du ikke får svar, legg igjen en sms så kontakter vi deg så fort vi har mulighet.

Akutt hjelp

Dersom du trenger akutt hjelp tar du kontakt med politiet på 02800 eller på nødnummer 112. Du kan også ringe alarmtelefonen for barn og unge på 116 111. 

Her har du oss! 

 

 


Publisert: 25.08.2020 13:50:04
Sist endret: 19.04.2022 14:06