Vilberg helsetun

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Om Vilberg helsetun

Vilberg helsetun ligger på Vilberg, høyt og fritt, nordøst for Eidsvoll sentrum. Til enhver tid har helsetunet ca 120 - 125 brukere fordelt på fire avdelinger. Vestibylen er romslig og hyggelig med peisvarme og mulighet for å treffe noen å prate med. Hos oss har vi også egen kirkestue.

Vi har en stor fin hage med lysthus og gangveier mellom frukttrær og bærbusker.

Målsettingen for den enkelte beboer er at den enkelte skal stimuleres til å benytte egne ressurser, og derigjennom bevare opplevelsen av egenverd, og retten til å være individuell.

Personalet ved avdelingene består av godt kvalifiserte ansatte og det er legetjeneste hver dag. Vi har også ofte studenter, elever og lærlinger på avdelingene.

Pårørende kan besøke sine når det måtte passe

Korttidsavdeling (1. avdeling)

1. avdeling er en kortidsavdeling med hovedvekt av rehabilitering, kortids og utredningsplasser. Personalet ved avdelingen består av godt kvalifiserte ansatte hvor flere har videreutdanning innen aldersrelaterte tilstander.

Rommene har egne bad og det er uttak for radio/tv og telefon. Avdelingen har en felles stue og et felles spiserom.

Avdelingen har et godt samarbeid med ergoterapeut og fysioterapeut som også har egen avdeling på Helsetunet

Kjøkkenet 

God mat er en viktig trivselsfaktor ved Vilberg Helsetun. Avdelingsleder Thor-Arne Nilsen leder kjøkkenet og her produseres det middag, normalkost og dietter til over 250 brukere hver dag. Kjøkkenet lager også mat til hjemmeboende, som blir kjørt ut.

Aktivitetsavdelingen- husets hjerte

Målsetting: Legge til rette for at beboerne kan få opplevelser som gir en meningsfylt hverdag

Aktivitetsavdelingen ligger i husets hjerte. Vi henger sammen med vestibylen på den ene siden og den store flotte hagen på den andre siden. Vi har et stort aktivitetsrom som brukes til konserter, fester, andre sammenkomster og gruppeaktiviteter og et treningskjøkken som brukes til mindre gruppe/ en til en aktiviteter. Individuelt tilrettelagte aktiviteter kan også foregå på avdelingene, på beboerens eget rom eller ute i hagen.

Aktivitører og andre gode hjelpere samt flere frivillige bidrar til at beboerne får mye latter, frisk luft, tilbud om aktiviteter og sosialt samvær.

Avdelingen tilbyr aktiviteter relatert til årstidene:

Frokostgruppe
Konserter
Vår- og høstfest
Allsang og/eller lytte til musikk
Formingsaktiviteter
Erindringsaktiviteter
Fellestrim
Blomsterstell/ hagearbeid
Høytlesing av avis/ bøker
Kryssord eller qviss
Ulike typer spill
Turer, ut i hagen eller bussturer
Baking/ matlaging
Håndklebretting


For de fleste eldre har aktivitet vært normalen i et langt liv. Når sykdom og alderdomsplager gjør livet annerledes og mestringsevnen reduseres, er det fortsatt viktig at hverdagen føles meningsfylt. Våre beboere representerer et mangfold av interesser og ferdigheter. Som aktivitører trenger vi å vite noe om interesser og ressurser slik at vi sammen kan finne de beste aktiviteter. Ved individuell tilrettelegging vil vi imøtekomme den enkeltes ønsker og behov.

Fotpleier og frisør

Fotpleier

Gode føtter er også viktig, hos oss kan fotpleier Marit Bogstrand hjelpe til med det. 
Marit har mange års erfaring innen fotterapi. Hos oss finner du henne i egne lokaler.

Time kan bestilles direkte, eller via ansatte på avdelingene: telefon: 66 10 75 21

Frisør

God hårpleie er også viktig og dette kan frisør Janne Sætre bistå med.
Janne Sætre har hatt egen "frisørsalong" ved Vilberg Helsetun i mange år. Hun holder til i resepsjonsområdet ved helsetunet.

Time kan bestilles direkte, eller via ansatte på avdelingene: telefon: 66 10 75 05

Bli frivillig hjelper? 

Vil du bruke litt av fritiden din på en meningsfull og viktig oppgave?

Vårt mål er å sette frivillighet i system, for slik å gi Helsetunets brukere et større sosialt tilbud.

En frivillig inngår som et tilskudd til fagpersonell, og skal ikke delta i stell og pleie.

Frivillige er "ubetalte", og høyt verdsatte medarbeidere som skal utføre et arbeid basert på tillit og gjensidig respekt.

En frivillig kan være:

  • En som kan komme for å slå av en prat
  • En trygg arm å holde i på spasertur i gangen eller hagen
  • En som kan lese avisen eller en bok
  • En rullestolkjører på turer i hagen
  • En som kan spille, synge eller på annen måte underholde
  • En som vil skape hjemmekoselig stemning på stua med for eksempel strikketøy

Bor du i Eidsvoll, treffer du alltid kjente på Vilberg Helsetun!

Vi er glade for besøk og hjelp

Spør etter ansvarlig for frivillighet: 66 10 75 00

Pårørendeforening

Målsetting: Være et supplement "Det lille ekstra"

Pårørendeforeningen er helsetunets aktive venneforening som arrangerer mye flott. Blant annet hyggetreff med kaffe, loddsalg og underholdning flere ganger i året

Ta kontakt med helsetunet

Her finner du oss