Møtekalender

Nettlesere og åpning av pdf-dokumenter

OBS: Nettleser Microsoft Edge (standard i Windows 10) tillater ikke brukere å åpne pdf-dokumenter. Alternativ er å høyreklikke på pdf-dokumenter, lagre det på maskinen din og åpne det igjen derfra. Nettlesere som Opera og Chrome tillater å vise pdf-dokumenter direkte i nettleservinduet. 

Styrer, råd og utvalg

Utvidet informasjon om utvalgene

Utvidet informasjon om utvalgene finner du her

Kontrollutvalget har eget sekretariat (Rokus - Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS). Rokus publiserer selv sine saker og protokoller i eget system.

Vi ønsker å vise kontrollutvalgets møtedatoer i vår oversikt nedenfor, men ønsker du innsikt i saksdokumentene og protokollene - vil du finne alle disse på Rokus' egne sider

Kontrollutvalgssekretariat for Eidsvoll kommune 

Møter og protokoller (Rokus) Eidsvoll kontrollutvalg 

  


Publisert: 08.06.2016 16:54
Sist endret: 21.11.2019 12:22