Gjennomføring av politiske møter i den pågående covid-19 situasjonen

Kommunestyremøter

Gjennomføres som fysiske møter i kommunestyresalen med nødvendige smitteverntiltak, men uten tilhørere. Møtet streames.

Formannskapsmøter

Gjennomføres som fysiske møter i kommunestyresalen med nødvendige smitteverntiltak. Tilhørere gis tilgang til møtet, dersom det totale antallet er i henhold til smittevernreglene. Dørene lukkes rett før møtestart.

Hovedutvalg for næring, plan og miljø

Gjennomføres som fysiske møter i kommunestyresalen med nødvendige smitteverntiltak. Tilhørere gis tilgang til møtet, dersom det totale antallet er i henhold til smittevernreglene. Dørene lukkes rett før møtestart.

Hovedutvalg for helse, omsorg og forebygging

Møtene fremover er planlagt som digitale møter i Teams.

Hovedutvalg for oppvekst, kultur og frivillighet

Gjennomføres som fysiske møter i Badet kulturtun med nødvendige smitteverntiltak. Tilhørere gis tilgang til møtet, dersom det totale antallet er i henhold til smittevernreglene. Dørene lukkes rett før møtestart.

Møterom,  -rutiner og -regler generelt

Møt i god tid

Tilhørere må møte i god tid før møtet begynner da dørene stenges rett før møtestart.

NB! Gjennomføring av møter vil kunne endres med bakgrunn i endrede nasjonale føringer eller et omfattende lokalt utbrudd av covid-19.

Avstand og antall

Vi følger nasjonale råd - i henhold til smittevernreglene må det være mulig å holde minst 1 - en - meters avstand og det vil være maksimalt 50 deltagere om møterommet tillater dette - det vil føres lister over alle deltagere (politikere, administrasjon og publikum), med tanke på eventuell smittesporing.

Møterom generelt - politiske møter/råd og utvalg

Politiske møter/råd og utvalg gjennomføres i rådhuset som tidligere. I tillegg åpnes det for at det kan gjennomføres gruppemøter i tilknytning til politiske møter. Alle møter skal gjennomføres i tråd med smittevernreglene. Det er formannskapssalen og kommunestyresalen som skal brukes. Denne ordningen går frem til jul og ny vurdering vil da gjøres. 

Anbefalte nettlesere og åpning av pdf-dokumenter

OBS: Nettleser Microsoft Edge (standard i Windows 10) tillater ikke brukere å åpne pdf-dokumenter. Alternativ er å høyreklikke på pdf-dokumenter, lagre det på maskinen din og åpne det igjen derfra. Nettlesere som Opera og Chrome tillater å vise pdf-dokumenter direkte i nettleservinduet. 

Styrer, råd og utvalg 

Utvidet informasjon om utvalgene

Utvidet informasjon om utvalgene finner du her

Rokus - Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget har eget sekretariat (Rokus - Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS). Rokus publiserer selv sine saker og protokoller i eget system.Rokus - Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS

Vi ønsker å vise kontrollutvalgets møtedatoer i vår oversikt nedenfor, men ønsker du innsikt i saksdokumentene og protokollene - vil du finne alle disse på Rokus' egne sider

Kontrollutvalgssekretariat for Eidsvoll kommune 

Møter og protokoller (Rokus) Eidsvoll kontrollutvalg 

Møtekalender

Møtekalender og protokoller som gjelder fra og med 30. oktober 2020 NY! Møtekalender og protokoller fra 30. oktober 2020 

Møtekalender nedenfor gjelder kun frem til 30. oktober 2020


Publisert: 08.06.2016 16:54
Sist endret: 10.11.2020 10:52