Badevannsprøver uke 28

Prøvene ble tatt 8. juni 2024.

Sist oppdatert: 10.07.2024 14:17 | Publisert: 10.07.2024 13:52:35

Resultatene viser verdier betryggende under grenseverdiene for alle badeplassene. Det ble ikke observert cyanobakterier.

Med hensyn til badevannstemperatur så ble varmeste temperatur målt til 20 grader og laveste temperatur målt til 10 grader. Badeplassene framstår, med få unntak, som rene og ryddige.

Badevannsprøver uke 28

Nye badevannsprøver blir tatt i uke 30.

Mye nedbør kan gi dårlig badevann

Generelt frarådes det å bade etter store nedbørsmengder. Vannet kan etter kraftig regnvær inneholde større mengder tarmbakterier på grunn av avrenning fra terrenget og elver i tilknytning til badestedet. Vannkvaliteten endrer seg raskt og det anses som tilstrekkelig å vente 24 timer etter kraftig regnvær før man bader.