Dette er Kommunalsjefen for Oppvekst og opplæring

Eidsvoll kommune har gleden av å kunne meddele at stillingen som Kommunalsjef for Oppvekst og opplæring nå er besatt.

Sist oppdatert: 04.03.2024 09:47 | Publisert: 27.11.2023 10:25:54

Foto: Privat

Innledning

29. september kunne vi informere om hvem som ble ansatt som kommunalsjefer for stillingene Helse og mestring og By, plan og samfunn.

Les artikkelen fra 29. september her

Rekrutteringsfirmaet The Assessment Company har bistått kommunen i rekrutteringsprosessen, og har fått svært gode tilbakemeldinger, både fra kandidater, tillitsvalgte og administrasjon.

Nå er den siste kommunalsjefstillingen besatt og har vi gleden av å informere om at vi har ansatt;

Jorid Skinnehaugen Myhre (52)

Jordi Skinnehaugen Myhre er ny kommunalsjef for Oppvekst og opplæring i Eidsvoll kommune

Oppvekst og opplæring ivaretar det overordnede ansvaret og lederskapet for barnehager, skoler og Familiens hus med PPT, barnevern, helsestasjon/skolehelsetjeneste og voksenopplæring.

Jorid Skinnehaugen Myhre (52) kommer fra stillingen som grunnskoleleder i Hamar kommune, hvor hun i en årrekke har bidratt til å utvikle Hamarskolen. Jorid har jobbet med oppvekstfeltet i over 26 år i roller som adjunkt, undervisningsinspektør og rektor. Videre har hun vært daglig leder ved Den norske skolen i Casa Blanca i Spania, hvor hun i dag er en del av skolens styre.

Jorid er utdannet lærer og har i tillegg en Bachelor of Management supplert med mastermoduler i Organisasjon og ledelse og Ledelse og strategi. Hun har også videreutdanning i strategisk HR og rekruttering, skoleledelse, samt organisasjonsutforming i offentlig sektor.

Jorid ser frem til å ta et overordnet ansvar for kommunalområdet Oppvekst og opplæring, og sammen med ledere og medarbeidere videreutvikle oppvekstfeltet til beste for Eidsvollsamfunnet. Hun tiltrer stillingen 1. mars 2024.