Innhold

Innledning

Rekrutteringsfirmaet The Assessment Company har bistått kommunen i rekrutteringsprosessen, og har fått svært gode tilbakemeldinger, både fra kandidater, tillitsvalgte og administrasjon. 

Når det gjelder stillingen som Kommunalsjef Oppvekst og opplæring har vi foreløpig ikke gått til ansettelse.

For de to øvrige kommunalsjefstillingen har vi gleden av å informere om at vi har ansatt;

Kommunalsjef Helse og mestring

Nina Dahl Martinsen (53)

Nina Dahl Martinsen

Kommunalsjef Helse og mestring ivaretar det overordnede ansvaret og lederskapet for tjenesteenhetene Helse og bistand, Hjemmebaserte tjenester, Eidsvoll helse- og omsorgssenter samt interkommunal legevakt.

Nina er utdannet sykepleier og har master i offentlig styring og ledelse fra OsloMet. Hun har videreutdanning i helserett og saksbehandling, og gjennomfører for tiden en mastermodul Helseledelse ved BI som er planlagt ferdig juni 2024.

Nina har hatt lederansvar i kommunal sektor i 15 år, og gått karriereveien fra praktiserende helsefagarbeider og sykepleier til fagleder, avdelingsleder, enhetsleder og virksomhetsleder, samt en periode som konstituert kommunalsjef i Jevnaker. I dag innehar hun stilling som enhetsleder for tverrfaglige hjemmetjenester i Nittedal kommune.  

Kommunalsjef By, plan og samfunn

Ann-Mari Gunilla Nylund (53)

Ann-Mari Nylund

Kommunalsjef By, plan og samfunn ivaretar det overordnede ansvaret og lederskapet for Kommunalteknikk, Kommunal forvaltning og Eiendom.

Ann-Mari er utdannet landskapsarkitekt med arealplanlegging fra Tekniska Högskolen i Helsingfors og Norges Landbrukshøgskole, med videreutdanning innen ledelse og personalledelse fra OMH Business School. Hun har jobbet i kommunal sektor hele sin yrkeskarriere. Begynte som landskapsarkitekt i Ski kommune i 1998, og fra 2002 har hun kun hatt lederroller for relevante fagområder til stillingen. Først som seksjonssjef for park- og friområdeforvaltning i Friluftsetaten, deretter avdelingsdirektør for utredningsavdelingen i Bymiljøetaten i Oslo kommune. Ann-Mari har jobbet som enhetsleder for samfunnsutvikling i Frogn kommune, og er i dag virksomhetsleder for teknikk, plan og miljø i Marker kommune, en stilling hun har hatt siden 2017.

 

 

Begge gjorde et solid og godt inntrykk gjennom 3 intervjurunder, og vi gleder oss til å få både Nina Dahl Martinsen og Ann-Mari Gunilla Nylund inn i kommunedirektørens ledergruppe i Eidsvoll, med oppstart 2. januar 2024.


Publisert: 29.09.2023 14:53:34
Sist endret: 12.03.2024 20:19