Har du spørsmål om faktura for eiendomsgebyrer?

Faktura for første termin inneholder avregning av vann- og avløpsgebyrer for 2023. Her finner du eksempel på faktura med forklaring og mer om eiendomsgebyrer.

Sist oppdatert: 04.03.2024 11:18 | Publisert: 04.03.2024 11:06:30

Faktura for 1. termin inneholder avregning av vann- og avløpsgebyrer for 2023

På første faktura avregnes vann- og avløpsforbruk for 2023. Avregningen er basert på på innrapportert/avlest vannmålerstand på slutten av 2023. Målt forbruk og innbetalt forskudd i 2023 blir avregnet mot hverandre.  

  • Dersom det er betalt mindre i forskudd vann/avløp enn det er forbrukt, vil merforbruket legges til på faktura for 1. termin. Derfor kan summen bli høyere enn vanlig.

  • Dersom det er betalt mer i forskudd vann/avløp enn det er forbrukt, vil overskytende trekkes fra på faktura for 1. termin. Noen vil oppleve å få tilbake penger (kreditnota). 

Eksempel på faktura for 1. termin med vannmåleroppgjør med forklaring.

Når mottar jeg avregningen på vann  fakturaen? 

Antall fakturaer per år på din eiendom Mottar faktura med avregning av vann- og avløpsforbruk 
12 Ca. 22. Januar
4 Ca. 20. Februar
2 Ca. 22. Januar
1 Ca. 22. Januar

VIKTIG: vannmåleroppgjørets gebyrer fordeles ikke på terminene, men ligger kun på årets første faktura, i tillegg til løpende gebyrer. Dette gjelder uansett hvor mange terminer som er valgt på eiendommen.

Tinglyst eier kan selv velge å sette opp eller ned forskuddet for 2024 ved å sende e-post til gebyr@eidsvoll.kommune.no med adresse, navn og ønsket endring.  

Her kan du lese mer om vann- og avløpsgebyrer.  

Eiendomsskatt

Eiendomsskatten er satt ned fra 2,9 promille i 2023 til 2,8 promille i 2024.

Skatteseddelen sendes ut på starten av året og er en informasjon om årets eiendomsskatt på din eiendom, og er ikke en faktura. 

Eiendomsskatt for 2024 er en del av faktura for ordinære kommunale gebyrer. Faktureringsfrekvens for eiendomsskatt følger hver enkelt eiendoms frekvens for kommunale gebyrer. 

Eiendomsskatten faktureres til fastsatt tid, og med de summene som først er fastsatte, selv om det er sendt inn klage, jf. eiendomsskatteloven § 25. Det betyr at mottatt faktura må betales innen forfallsdato selv om du har en klage inne til behandling. Eventuelle rettelser vil bli gjort etter at saken er ferdigbehandlet.

 

Hvorfor finner jeg ikke fakturaen fra kommunen?

Det kan ta noen dager fra banken/digital postkasse varsler om faktura fra kommunen per epost/mobil til mottaker får opp faktura med spesifikasjoner i nettbank/digital postkasse. Vi ber dere derfor vente noen dager før kommunen kontaktes, hvis dere ikke finner faktura ved første forsøk. Sjekk igjen.

Utsendelse av faktura fra kommunen styres digitalt på fødselsnummer og er ikke noe kommunen kan overstyre. Men du kan selv gjøre noen valg vedrørende digital mottak av faktura.   

Eks: Det  være samsvar mellom eier av konto/eFaktura/avtalegiro og navn på fakturamottaker fra kommunen, fordi fakturaene sendes via personnummer.

Kommunen kan endre fakturamottaker etter ønske, så lenge personen står som tinglyst eier. 

Les om kommunens kanaler for utsending, og hva du selv kan gjøre. 

Hvor kan jeg finne informasjon om min eiendom?

Ved å logge inn på Min Side kan du finne nyttig informasjon om egen eiendom under Min Eiendom. Der kan du blant annet se gjeldende og betalte eiendomsgebyrer, bestille tømming og se informasjon om private avløpsanlegg og se avlesning av vannmåler. Her finner du brukerveiledning.

Månedsfaktura

Vi minner om at vi tilbyr månedlig fakturering av kommunale gebyrer/eiendomsskatt. Endringen kan bestilles når som helst i løpet av året, og du vil få informasjon når terminen er endret. Allerede utsendte fakturaer vil ikke bli endret.

Les om vilkår for valg av terminer og hva du gjør for å endre terminer på din eiendom 

Gebyroversikt 2024

Her kan du se oversikt over alle gebyrene for 2024

Kontaktinformasjon ved spørsmål til de ulike gebyrområdene

Spørsmål vedrørende: Avdeling Kontaktinformasjon
Eiendomsgebyrer Kommunalteknikk gebyr@eidsvoll.kommune.no 
Eiendomsskatt Økonomiavdelingen eiendomsskatt@eidsvoll.kommune.no 
Renovasjon ØRAS renovasjon@oeras.no
Feiing ØRBRANN feier@orbrann.no
Septiktømming Kommunalteknikk bestillinger og spørsmål per tlf: 95029909
Vannmåler Kommunalteknikk gebyr@eidsvoll.kommune.no