Feie- og tilsynsgebyr unntatt merverdiavgift

Skattedirektoratet vurderte i en prinsipputtalelse 13. februar 2024, at kommuner ikke skal beregne merverdiavgift på gebyr for lovpålagt feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

Sist oppdatert: 22.03.2024 13:48 | Publisert: 22.03.2024 12:27:50

På bakgrunn av dette vil Eidsvoll kommune korrigere gebyrene for feiing og tilsyn som allerede er fakturert i 2024.

Korrigeringen av gebyrene vil komme på neste terminfaktura som følgende: 

Antall terminer for eiendomsgebyrer på din eiendom:

Korrigering av gebyrene kommer på faktura:
12 fakturaer per år Ca. 20. Mars
4 fakturaer per år Ca. 20 Mai
2 fakturaer per år Ca. 20. August
1 faktura per år Egen fakturakjøring 8. Mars

 

På fakturaen vil gammelt gebyr for feiing og tilsyn, som er inkludert merverdiavgift, bli kreditert fra 01.01.2024, og nytt gebyr uten merverdiavgift bli fakturert for samme periode. 

Dersom du har spørsmål til endringen kan du sende en e-post til gebyr@eidsvoll.kommune.no.