Endringer i skole på grunn av nytt lovverk

Sist oppdatert: 21.03.2024 08:43 | Publisert: 21.03.2024 08:39:08

Ny opplæringslov skal gjelde fra 1. august 2024, og i den forbindelse skal kommunene kunngjøre kommunale forskrifter på lovdata.

Du kan se den nye opplæringsloven her, og på Utdanningsdirektoratets nettsider kan du lese mer om endringer i lovverket. Der finner du også informasjon om egne tema som for eksempel nye begreper, hva som er nytt, overgang til ny lov og mer.

Kommunale forskrifter til opplæringsloven

Det skal fastsettes noen flere lokale forskrifter enn i dagens lov. Kommuner og fylkeskommuner må ha hørt, vedtatt og kunngjort sine forskrifter etter ny opplæringslov innen 1. august 2024 (Utdanningsdirektoratets nettsider).

I en overgangsfase er det allikevel sånn at gjeldende regelverk etter gammel lov også gjelder til nye forskrifter er vedtatt.

Høring på kommunale forskrifter til opplæringsloven i Eidsvoll

På disse sidene kan du lese høringsnotatet, forslaget til forskrift og svare på høring.