Handlingsplan 2024-2027. Budsjett 2024

Kommunedirektørens grunnlagsdokument og formannskapets innstilling til endring er nå klart.

Sist oppdatert: 04.03.2024 09:47 | Publisert: 28.11.2023 12:00:00

Penger og sparegris

Foto: Cottonbro Studio

Handlingsplan 2024-2027. Budsjett 2024

Grunnlagsdokumentet er produsert i Framsikt og omfatter også forslag til gebyrer og priser.

Dokumentet er et hjelpemiddel for formannskapet og kommunestyret i budsjettarbeidet.
Det er formannskapet (som økonomiutvalg etter kommuneloven) som avgir budsjettinnstilling og ikke kommuneadministrasjonen. Formannskapets innstilling legges nå ut til offentlig ettersyn fram til kommunestyrets behandling 12. desember 2023.

Forslaget til Budsjett og Handlings- og økonomiplan 2024-2027 vil presentreres i Formannskapsmøte 28. november.

Kommunedirektørens grunnlagsdokument

Handlingsplan 2024-2027

Formannskapets inntilling til budsjettforslag

Posisjons budsjettforslag ble vedtatt i formannskapet 28.11.2023 og er formannskapets innstilling til kommunestyret. Forslaget legges ut på offentlig høring i 14 dager. 12. desember fatter kommunestyret sitt vedtak. Formannskapets innstilling omfatter kommunedirektørens innstilling med endringer presisert i styringspartienes budsjettforslag.

Kommunedirektørens saksfremlegg med forslag til vedtak

Styringspartienes budsjettforslag og handlingsplan

Kommentar fra styringspartiene: Ved en feil, fremstår det i styringspartienes budsjett som at stillingene til frisklivsmedarbeider og aktivitør skal fjernes i 2024. Dette er en glipp, og disse stillingene skal opprettholdes som i dag.»

Opposisjonspartienes forslag til endringer

Arbeiderpartiets budjettforslag

Senterpartiets og Venstres budsjettforslag

Sosialistisk Venstrepartis alternativt budsjett

Miljøpartiet De Grønnes budsjettforslag

Opposisjonspartienes budsjettforslag ble ikke vedtatt.