Kosting av kommunale veger, fortau og plasser

Vårpussen har startet

Sist oppdatert: 03.04.2024 14:30 | Publisert: 03.04.2024 14:22:40

Kostet gangveg

Foto: Kommunalteknikk

Kommunen er i gang med kosting/rengjøring av kommunale veger, gangveger og plasser etter vinterens strøing.

Renhold skal sikre arealenes funksjon, som riktig friksjon, god vannavrenning og synliggjøring av vegmerking. Renhold er også viktig i forhold til luftkvalitet, universell utforming og estetikk.

Gangveg som ikke er kostet  

Denne gangvegen står for tur!