Lindetrær ved Eidsvoll rådhus

Mandag 10. juni skal lindetrærne ved rådhuset få litt pleie

Sist oppdatert: 06.06.2024 10:00 | Publisert: 06.06.2024 10:00:09

Trepleie

Foto: Skagerak trepleie

Firmaet Skagerak Trepleie har utført en tilstandsvurdering av i hovedsak 3 lindetrær som står i gruppe, og danner en stor felles krone. Trærne er i klimaksfase og ser ikke ut til å ha blitt beskåret tidligere, noe som har resultert i mye kryssende grener/topper, samt mye tørt oppe i krona. To av trærne har sympodial stamme, som vil si at de er flerstammet.

Trærnes plassering i gatebilde gjør at nedfall av tørre grener fort kan komme i konflikt med personer som oppholder seg under, eller går på gangfeltet under krona.

Spørsmålet har vært om trærnes tilstand utgjør så stor risiko at de må felles. Vår vurdering er at om trærne beskjæres, vil faren for nedfall minimeres og de vil kunne stå i mange år fremover.  Beskjæringen vil innbefatte at det tas ut tørre grener, kryssende grener som gnisser og konkurrerende topper.

Det vil muligens også være behov for å montere kronesikring i enkelte seksjoner for å hindre brekkasje, men endelig vurdering/beslutning om dette gjøres av trepleierne under beskjæringen.