Septiktømming på Vilberg og Frilset

Private avløpsanlegg med årlig og annethvert år frekvens tømmes i uke 25 - 27

Sist oppdatert: 10.06.2024 14:22 | Publisert: 10.06.2024 08:29:00

Slamtømming

Foto: Br. Stenskjær

Septiktømmingen utføres av Br. Stenskjær på vegne av Eidsvoll kommune.

Årets tømming omfatter også minirenseanlegg, og alle eiere av anlegg som skal tømmes får varsel per sms/e-post.

Tømming av  tette tanker bestilles ved behov som før.

Det er viktig at anleggene er lett tilgjengelige for tømming. Overdekking av kumlokk med jord, snø, grus, løv m.m. må fjernes av abonnenten før tømming kan utføres. Dersom kumlokket ikke er klargjort kan det medføre gebyr for manglende tilrettelegging hvis anlegget ikke kan tømmes.

Les mer om septik og hvordan du tilrettelegger for tømming.

Kommunal septiktelefon: 95 02 99 09