Septiktømming på Dokken, Stensby og Ås 2024

Private avløpsanlegg med årlig frekvens tømmes fra uke 12-17

Sist oppdatert: 14.03.2024 09:49 | Publisert: 14.03.2024 08:29:33

Slamtømming

Foto: Br. Stenskjær

Septiktømmingen utføres av Br. Stenskjær på vegne av Eidsvoll kommune.

Årets tømming omfatter også minirenseanlegg, og alle eiere av anlegg som skal tømmes i år får varsel per sms/e-post.

Tømming av  tette tanker bestilles ved behov som før.

Det er viktig at anleggene er lett tilgjengelige for tømming. Overdekking av kumlokk med jord, snø, grus, løv m.m. må fjernes av abonnenten før tømming kan utføres. Dersom kumlokket ikke er klargjort kan det medføre gebyr for manglende tilrettelegging hvis anlegget ikke kan tømmes.

Det er tidlig på våren enda, og det ligger igjen snø og is flere steder. Dersom det  ikke er mulig å tilrettelegge for tømming på din eiendom, ber vi deg ta kontakt med kommunen snarest.

Les mer om septik og hvordan du tilrettelegger for tømming.

Kommunal septiktelefon: 95 02 99 09