Skal du søke barnehageplass? Frist er 1. mars

Hovedopptak med frist 1. mars gjelder plasser for barnehageåret 2024-2025, med oppstart etter 1. august 2024.

Sist oppdatert: 08.03.2024 19:26 | Publisert: 14.02.2024 13:37:30

Skal du søke barnehageplass?

Søknad sendes elektronisk via Barnehageportalen

Vi anbefaler å søke på minst to barnehager. Det er samme søknadsskjema for alle barnehager i Eidsvoll, og felles opptak uansett om du søker privat eller kommunal barnehage.

Søknadsfrist for hovedopptak er 1. mars.

Søknader innkommet etter fristen vil ikke bli behandlet ved hovedopptak.

Dersom det søkes prioritert plass, må dokumentasjon sendes innen søknadsfristen 1. mars.

Barnehender som leker med legoklosser