Telenor bygger 5G. Varsel om nedetid

Telenor oppgraderer mobilnettet

Sist oppdatert: 15.03.2024 20:15 | Publisert: 15.03.2024 15:17:14

Telenor har planlagt arbeid på en basestasjon i nærområdet.
Arbeidet er planlagt å starte 12.03.2024 og er forventet å være ferdig 22.03.2024.

Se kartutsnitt for å se om ditt område er påvirket. I perioden de arbeider kan det være redusert kvalitet eller manglende dekning.