Ungdommens kommunestyre

Mandag 12. februar ble årets første møte i Ungdommens kommunestyre avholdt. To saker ble behandlet og som alltid var det spenning i salen når representantene stemte over presenterte søknader om nærmiljøtiltak.

Sist oppdatert: 04.03.2024 13:37 | Publisert: 04.03.2024 10:33:32

Representantene fra Langset skole sammen med ordfører, varaordfører og administrasjon.

Bak fra venstre: Morten F. Haugli (rådgiver i administrasjon), Nina Kristengård (ordfører), Thomas Jacobsson (varaordfører) og Rune Holm (virksomhetsleder barnehage og skole). Foran: elevrådsrepresentanter (Aurora og Lucas) fra Langset skole.

Foto: Ingvild Åsthe Engstad Brekke

Søknad om nærmiljøtiltak

Bildet over viser elevrådsrepresentantene fra Langset skole. Det var de som stakk av med det største beløpet til sitt nærmiljøtiltak. Det betyr at det var deres tiltak som fikk flest stemmer under avstemmingen.

Elevrådet fra Langset skole har planlagt å utvikle en sansehage hvor også nærmiljøet kan komme på besøk, slå seg ned for en prat og høste av spiselige vekster.

Det var Råholt ungdomsskole og Dal skole som fikk 2. og 3. plass i avstemmingen. Det var så tett at 3. plassen måtte avgjøres ved loddtrekning denne gangen.

Se protokoll fra møtet for mer informasjon.

Alle skal trives på skolen i Eidsvoll

Den andre hovedsaken i møtet var elevrådenes orientering om arbeid med årets tema. Etter at Marco Elsafadi var på besøk under formøtet i høst, var det mange som har lagt vekt på å bidra til å fremme tilhørighet for alle.