Utvikling av helse- og mestringstjenestene for fremtiden

Det kommende året skal helse- og mestringstjenestene i kommunen settes under lupen i prosjekt «Analyse av helse- og mestringsområdet».

Sist oppdatert: 25.06.2024 10:56 | Publisert: 25.06.2024 10:56:06

Det er behov for å finne ut hvordan vi best mulig kan sikre forsvarlige tjenester innenfor tilgjengelige rammer i årene fremover. Det er stor vekst i antall eldre i Eidsvoll og knapphet på kvalifisert helse- og omsorgspersonell, samtidig er det behov for økonomisk bærekraftige løsninger.

- Det blir et veldig spennende arbeid framover å se nærmere på hva vi har av tilbud og ressursinnsats på ulike nivåer og ikke minst å drøfte hva det bør være basert på den kunnskapen vi har og får. Dette er et arbeid som ikke kan gjøres av Helse og mestring alene, her skal hele kommuneorganisasjonen ha et eierskap til utviklingsarbeidet og delta aktivt i prosessen, sier Nina Dahl Martinsen, kommunalsjef Helse og mestring.

En endelig rapport fra prosjektet skal foreligge inn 15.4.2025. Innen 1.11.2024 vil det bli lagt fram en delrapport som primært vil handle om fritt brukervalg. Prosjektet vil informere om status månedlig.

Les fullstendig statusrapporten her: Prosjekt Analyse av helse- og mestringstjenestene – Status Juni 2024