Møtekalender og styrer, råd og utvalg 

Utvidet informasjon om utvalgene

Utvidet informasjon om utvalgene finner du her

Rokus - Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS

Kontrollutvalget har eget sekretariat (Vikus - Viken kontrollutvalgssekretariat IKS). Vikus publiserer selv sine saker og protokoller i eget system. Vikus - kontrollutvalgssekretariat IKS

Vi ønsker å vise kontrollutvalgets møtedatoer i vår oversikt nedenfor, men ønsker du innsikt i saksdokumentene og protokollene - vil du finne alle disse på Vikus' egne sider

Kontrollutvalgssekretariat for Eidsvoll kommune 

Møter og protokoller (Vikus) Eidsvoll kontrollutvalg 

Møtekalender

Møtekalender nedenfor gjelder kun frem til 30. oktober 2020. Fra og med 30. oktober 2020 byttet vi til ny leverandør og den nye møtekalenderen Møtekalenderen og protokollene finner du her


Publisert: 08.06.2016 16:54:15
Sist endret: 19.12.2022 10:42