Innhold

Grunnskoleopplæring for voksne

Opplæringsloven gir alle voksne fra 16 år rett til ny grunnskoleopplæring. Voksenopplæringen gir eksamensrettet grunnskoleopplæring over tre år i kjernefagene norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag og naturfag til sammen 30 timer i uka på dagtid. Målet for opplæringen er å gi ferdigheter og kunnskaper på nivå med grunnskoleeksamen.

Voksenopplæringen på Øvre Romerike er en interkommunal skole for innbyggere i Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. Skolen ligger på Jessheim.

Grunnskoleopplæringen for voksne har hovedoppstart i august, men kartlegging til inntak foregår i mai/juni.

Hvorfor ta grunnskole som voksen?
  • Fordi du ikke fullførte grunnskole.
  • Fordi du vil friske opp ett eller flere grunnskolefag.
  • Fordi du er fra et annet land og vil ta norsk grunnskole.
  • Fordi du vil ha hjelp til å lese, skrive og regne bedre.

 

Søk grunnskoleopplæring for voksne

Voksenopplæringen for Øvre Romerike

Realkompetansevurdering

Søknad om fritak fra norskopplæring

Nyttige nettsteder


Publisert: 10.11.2016 11:55:50
Sist endret: 15.11.2016 15:11