Innhold

Beredskap og Krise

En «krise» er en uønsket hendelse som kan få alvorlige konsekvenser for liv eller helse og / eller materielle forhold og som ikke dekkes i den vanlige driften.

Ivareta befolkningens sikkerhet

Kommunen skal ivareta befolkningens sikkerhet gjennom forebyggende arbeid og beredskap. Under kriser og katastrofer skal kommunen iverksette tiltak for å beskytte befolkningen og sørge for å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner.

Forebygge uønskede hendelser

Kommunens mål er å forebygge uønskede hendelser som kan medføre alvorlige forstyrrelser i kommunens tjenesteproduksjon, og dersom slike hendelser likevel inntreffer, forberede tiltak som minimaliserer konsekvensene for mennesker, miljø og infrastruktur».

«Du er en del av Norges beredskap». 

Vi lever i et trygt og stabilt samfunn der vi er vant til at det meste fungerer som det skal. Livet i Norge er imidlertid helt avhengig av blant annet strøm, vann og internett – og nettopp det er vår største sårbarhet.

Uvær, naturhendelser, sabotasje, tekniske problemer, terror eller krigshandlinger kan føre til at mange mister for eksempel strøm eller vann, og at det kan bli vanskeligere å få tak i nødvendige varer.
Når samfunnet rammes av en stor hendelse eller krise, er det mange som trenger hjelp. Hvis flere av oss er i stand til å ta vare på oss selv og de rundt oss ved en hendelse, kan hjelpen settes inn der behovet er størst. På den måten er du en del av Norges beredskap.

Egenberedskap – hva kan du som innbygger gjøre? 

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) råder alle husstander i Norge om å ta noen enkle grep for å bedre vår egen beredskap. Her er noen grunnleggende ting vi bør ha tenkt gjennom, og konkrete eksempler på hvordan man kan klare seg selv i minst tre dager ved en hendelse.

Ditt eget beredskapslager! Nedenfor er et eksempel på hva man kan ha i hus for å klare seg selv i tre døgn.

 • 9 liter vann per person
 • To pakker knekkebrød per person
 • En pakke havregrun per person
 • Tre bokser middagshermetikk 

  eller tre poser tørrmat per person
 • Tre bokser pålegg med lang holdbarhet 

  per person

 • Noen poser tørket frukt eller nøtter, kjeks og sjokolade
 • Medisiner du er avhengig av
 • Ved-, gass- eller parafinovn til oppvarming
 • Grill eller kokeapparat som går på gass
 • Stearinlys, lommelykt med batterier, parafinlampe
 • Fyrstikker eller lighter
 • Varme klær, pledd og sovepose
 • Førstehjelpspakke
 • Batteridrevet DAB-radio
 • Batterier, batteribank og mobillader til bilen
 • Våtservietter og desinfeksjonsmiddel
 • Tørke-/toalettpapir
 • Litt kontanter
 • Ekstra drivstoff og ved/gass/parafin/rødsprit til oppvarming og matlaging
 • Jodtabletter ved atomhendelser

 

Mer informasjon om egenberedskap finner vi på www.sikkerhverdag.no og www.facebook.com/sikkerhverdag og du kan lese mer om dette i brosjyren  Du er en del av Norges beredskap (pdf)

DSBs befolkningsundersøkelse viser at innbyggerne er lite forberedt på en krise der mange mister nettopp strøm eller vann, eller om det blir vanskeligere å få tak i nødvendige varer. Derfor jobber DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap)  for å styrke bevisstheten og kunnskapen om egenberedskap i befolkningen. 

Overordnet beredskapsplan ble vedtatt av Eidsvoll kommunestyre 29. januar 2019. Planen skal gjennomgås og revideres årlig. Ansvarlig for dette er kommunens beredskapsleder.

Beredskapsplan for Eidsvoll kommune

Det er også laget flere temaplaner. Ansvaret for revisjon av disse tilligger det aktuelle virksomhetsområdet.
Det skal legges fram en redegjørelse for beredskapsarbeidet og –planverket for kommunestyret hvert fjerde år.

Ebola - smitteplan

MRSA-plan

Smittevern og infeksjonskontroll - Eidsvoll kommune

Plan for psykososialt kriseteam

Det er også utarbeidet en egen Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for Eidsvoll, vedtatt i kommunestyremøte den 29. januar 2019. I tillegg er det utarbeidet en  overordnet ROS-analyse for regionen (2013).

ROS-analyse Eidsvoll

ROS-analyse Gardermoregionen

 

Krisestøtteverktøyet CIM (Crises Issue Management)

Krisestøtteverktøyet CIM (Crises Issue Management) er valgt som standard verktøy for loggføring av ulykker og uønskede hendelser.

Nyttige lenker og andre styrende dokumenter/prosedyrer


Publisert: 10.01.2017 17:25:22
Sist endret: 29.04.2021 10:16