Arbeid og aktivitet

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kvalifiseringsprogrammet

Dersom du har levd på sosialhjelp over lang tid eller står i fare for å falle ut av arbeidsmarkedet, kan du få hjelp gjennom Kvalifiseringsprogrammet.

Kvalifiseringsprogrammet (KVP)

NAV

Jobbsenteret

Eidsvoll Kommune har i samarbeid med NAV Eidsvoll etablert jobbsenter som startet 1.januar 2017. Stortinget har gjort vedtak om at kommunen/NAV skal stille vilkår om aktivitet for mottagere av økonomisk bistand.

Lovendringen i Lov om sosiale tjenester i arbeids -og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven) tredde i kraft 01.01.2017 og gjelder sosialhjelpsmottagere under 30 år. I følge lov om sosiale tjenester §20 a, har kommunen plikt til å stille krav om aktivitet.

Hos jobbsenteret til Eidsvoll kommune deltar du i et tett samarbeid med jobbkonsulentene med mål om aktivitet. Aktiviteten kan være i form av praktisk arbeid som foregår på kommunens områder, kursvirksomhet eller annen aktivitet rettet mot å komme tilbake til jobb eller skole.

Ønsker du å komme i kontakt med oss?

Tlf : 475 09 615 Anne Wold


Publisert: 14.09.2016 10:48:32
Sist endret: 15.11.2016 15:11