Innhold

Kvalifiseringsprogrammet

Dersom du har levd på sosialhjelp over lang tid eller står i fare for å falle ut av arbeidsmarkedet, kan du få hjelp gjennom Kvalifiseringsprogrammet.

Kvalifiseringsprogrammet (KVP)

NAV

 


Publisert: 14.09.2016 10:48:32
Sist endret: 05.06.2020 12:34