Innhold

Kvalifiseringsprogrammet

Dersom du har levd på sosialhjelp over lang tid eller står i fare for å falle ut av arbeidsmarkedet, kan du få hjelp gjennom Kvalifiseringsprogrammet.

Kvalifiseringsprogrammet (KVP)

NAV

Jobbsenteret

Jobbsenteret startet opp 1. januar 2017. Hos jobbsenteret deltar du i et tett samarbeid med jobbkonsulentene med mål om aktivitet. Aktiviteten kan være i form av praktisk arbeid som foregår på kommunens områder, kursvirksomhet eller annen aktivitet rettet mot å komme tilbake til jobb eller skole.

Krav til aktivitet

Lovendringen i Lov om sosiale tjenester i arbeids -og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven) tredde i kraft 01.01.2017 og gjelder sosialhjelpsmottagere under 30 år. I følge lov om sosiale tjenester §20 a, har kommunen/Nav plikt til å stille krav om aktivitet for mottakere av øknonomisk bistand.

Kontakt jobbsenter

Jobbsenter

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Telefon: 475 09 615  til Anne Wold


Publisert: 14.09.2016 10:48:32
Sist endret: 15.11.2016 15:11