Postadresse

Post adressert til Eidsvoll kommune - går til Dokumentsenteret/arkivtjenesten.

Vanlig epost

post@eidsvoll.kommune.no

NB! Sensitive opplysninger skal ikke sendes pr. e-post.

Sikker sending

Sikker innsending

NB! Vi oppfordrer både privatpersoner og virksomheter til å benytte denne måten å sende dokument trygt inn til oss.

Vanlig fysisk post

Eidsvoll kommune (skriv gjerne avdeling etter kommune), postboks 90, 2081 Eidsvoll

Besøksadresse

Rådhusgata 1, 2080 Eidsvoll

Innhold

Bostøtte

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter. 

Husbanken og Nav/kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er Nav/kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.

 

Søk bostøtte

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. 

 

Meld fra om endringer

Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får. 

Husbanken: informasjon og søknadsskjema 

Søknadsskjema

Bostøtte - eSøknad - Husbanken

Kan du ikke søke elektronisk?

Kan du ikke søke elektronisk, må du fylle ut papirskjemaet, skrive det ut og sende til oss Du kan ikke sende skjemaet på e-post. Det er Innbyggertorget som behandler og gjør klar bostøttesøknaden din. 

Bor du i privat kollektiv eller ønsker fratrekk i formuen fordi du skatter for barns formue, må du fylle ut både papirskjemaet og aktuelt tilleggsskjema.  

Papirsøknad

Opplysninger om privat bokollektiv

Opplysninger om barns formue

Kommunal bolig

Kommunale boliger kan tildeles personer/familier som er vanskeligstilte. Det vil si de som har problemer med selv å ivareta sine interesser på boligmarkedet.

Søknadsskjema

Kommunal bolig

Omsorgsbolig

Omsorgsbolig kan du lese om her

Søknadsskjema

Omsorgsbolig

Midlertidig bolig

NAV har plikt til å hjelpe deg med å finne et midlertidig botilbud hvis du helt akutt ikke har et sted å sove og oppholde deg neste døgn.

 

Midlertidig botilbud (nødsituasjon)

Startlån/boligfinansiering

Det er for tiden lang saksbehandling på startlån pga. stor arbeidsmengde. Alle søknader vil behandles innen 4 måneder fra vi har mottatt søknaden.

Startlån er en behovsprøvd låneordning som kan benyttes som finansiering til kjøp av en nøktern bolig.

Mer om startlån fra kommunen

Lokale retningslinjer for tildeling av startlån

For å få innvilget startlån må man ha tilknytning til Eidsvoll kommune.

Med tilknytning menes en av følgende:

  1. Samlet botid i kommunen på tilsammen 2 år siste 4 år (søkers botid registrert i folkeregisteret).
  2. Samlet botid i kommunen for barn som man har omsorg på 2 år siste 4 år (registrert i folkeregisteret)
  3. Fast arbeidsplass i Eidsvoll siste 2 år.

Husbankrente

Eidsvoll kommune opprettholder husbankrenten med 0,25 prosentpoeng til dekning av administrative kostnader.

Forskrift om startlån fra Husbanken

Videre følges  Forskrift om startlån fra Husbanken 

Boligtilskudd til etablering og tilpasning

Husbanken gir tilskudd til ulike formål og målgrupper. Disse tilskuddene er rettet mot privatpersoner.

Tilskudd til etablering og tilpasning

 


Publisert: 14.09.2016 10:47:12
Sist endret: 11.01.2024 08:16