Elektronisk samhandling PLO

Kontaktinformasjon i Eidsvoll kommune

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kontaktinformasjon elektronisk samhandling PLO

Kommunene på Øvre Romerike har elektronisk forsendelse og mottak av dokumenter og meldinger. Dette inkluderer epikriser, kliniske henvisninger, pleie og omsorgsmeldinger, mottak av svarmeldinger fra laboratorier og røntgen, ulike meldinger til Nav, Reseptformidler, Sysvak osv.

Våre systemer kommuniserer med fastleger, private aktører, stat, fylkeskommune og ulike helseforetak fra pleie og omsorg, legevakt, fengsel og helsestasjonene. Kommunene har Felles Forvaltning for sine dataløsninger, lokalisert i ett interkommunalt samarbeid ved Digitale Gardermoen (DGI). 

For akutt eller planlagt nedetid: 

E-post: meldingsansvarlig@eidsvoll.kommune.no  (mailadressen inneholder flere mottakere og fungerer som en distrubusjonsliste)

Systemansvarlig Cosdoc - Eidsvoll:

Ta gjerne kontakt med Felles Forvaltning dersom:    

  • Dere har et lengre driftsavbrudd
  • Det ikke er noen EDI-kommunikasjon
  • Dere bytter virksomhetssertifikat
  • Dere bytter journalsystem
  • Det er endring på personell på legekontoret
  • Dere har spørsmål vedrørende samarbeidsavtaler, rutiner eller versjon på meldingstyper

Epost: meldingsansvarlig@dgi.no 

Telefon: 64 00 90 00 (be om Felles Forvaltning Helse og Omsorg(FFHO))

Tidspunkt kontaktpunkt er tilgjengelig 
Alle hverdager: kl.08.00 – 15.30

Hovedadresse til Eidsvoll kommune

Besøksadresse

Eidsvoll kommune, Rådhusgata 1, 2080 Eidsvoll, telefon: 66 10 70 00 - epost: post@eidsvoll.kommune.no

NB! Sensitive opplysninger skal ikke sendes pr. e-post

Postadresse

E-post: post@eidsvoll.kommune.no - post: Eidsvoll kommune, postboks 90, 2081 Eidsvoll 

Oversikt over meldinger Eidsvoll kommune kan sende og motta

Oversikt over meldinger vi kan sende og motta

Virksomhetssertifikat 

Sertifikat kan lastes ned fra Norsk Helsenett sitt adresseregister


Publisert: 05.02.2017 13:02:03
Sist endret: 05.02.2017 13:02