NAV Eidsvoll 

Besøksadresse: Saga 2, Sundet - telefon: 55 55 33 33

Åpningstider: NB! Kun timeavtaler inntil videre - andre åpningstider og kontaktmåter på grunn av koronasituasjonen (se egen info nedenfor)


Bestill time på 
Ditt NAV eller pr. tlf. 

Innhold

Flyktningetjenesten

Flyktningetjenesten er ansvarlig for å bosette alle nye flyktninger som kommer til Eidsvoll. I Eidsvoll kommune ligger flyktningetjenesten hos NAV.  Flyktningetjenesten kan gi informasjon om forhold det er viktig å kjenne til som nyankommet flyktning, for eksempel bolig, skole, utdanning, klima, helse, kultur, fritid og oppfølging av barn i skole og barnehage osv.

Alle flyktninger over 18 år tilbys et toårig introduksjonsprogram på heltid. Programmet inneholder undervisning i norsk samt temaundervisning. I tillegg vil deltagerne være i språkpraksis på en arbeidsplass. Dette gir språktrening og kjennskap til norsk yrkesliv.

Introduksjonsprogrammet

Målet med introduksjonsprogrammet er å gi nyankomne innvandrere grunnleggende ferdigheter i norsk, innsikt i norsk samfunnsliv, samt å forberede for deltakelse i yrkeslivet og/eller utdanning. Om du har rett og plikt til introduksjonsprogram, avhenger av hva slags oppholdstillatelse du har.

Mer informasjon om introduksjonsprogrammet

 


Publisert: 14.09.2016 10:48:15
Sist endret: 15.11.2016 15:11