Fosterhjem og besøkshjem

Besøksadresse

Eidsvoll kommune, Rådhusgata 1, 2080 Eidsvoll, telefon: 66 10 70 00 - epost: post@eidsvoll.kommune.no

NB! Sensitive opplysninger skal ikke send pr. e-post


Åpningstider:

man - fred 08:00  15:30
torsdager  08:00 16:24

e-post direkte til Eidsvoll barnevern: eidsvoll.barnevern@eidsvoll.kommune.no 

NB! Sensitive opplysninger skal ikke sendes pr. epost

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Fosterhjem

Ønsker du å bli fosterhjem? 

En vurdering og godkjenning av familien gjøres av Fosterhjemstjenesten i Akershus eller av kommunens barneverntjeneste.

Det gjøres på følgende måte:

  • hjemmebesøk og samtaler
  • det blir skrevet en sosialrapport
  • det innhentet politi- og helseattester

Det er aldri for sent å hjelpe noen på rett vei.

Ta kontakt med barnevernet i kommunen eller les mer på Bufetat sine sider om fosterhjem.

Besøkshjem

Vil du være besøkshjem?

Det å være et besøkshjem handler om å inkludere barn i et vanlig familieliv. Arbeidet er lønnet og omfatter besøk av barnet eller ungdommen ca en helg i måneden. Det er av stor betydning at barna/ungdommene møter voksne i en stabil livssituasjon. 

Besøkshjemmet behøver ikke bestå av mange familiemedlemmer, man kan være godt kvalifisert om man bor alene. Det er viktig at man har mulighet til å ta et oppdrag for ett til to år, for at tilbudet skal være mest mulig stabilt for barnet eller ungdommen. 

For å bli godkjent som besøkshjem, må dere levere politiattest. 

Ta kontakt med kommunens barnevernstjeneste.

 


Publisert: 05.02.2017 17:31:32
Sist endret: 05.02.2017 17:31