Postadresse

Post adressert til Eidsvoll kommune - går til Dokumentsenteret/arkivtjenesten.

Vanlig epost

post@eidsvoll.kommune.no

NB! Sensitive opplysninger skal ikke sendes pr. e-post.

Sikker sending

Sikker innsending

NB! Vi oppfordrer både privatpersoner og virksomheter til å benytte denne måten å sende dokument trygt inn til oss.

Vanlig fysisk post

Eidsvoll kommune (skriv gjerne avdeling etter kommune), postboks 90, 2081 Eidsvoll

Eidsvoll barnevern

NB! Sensetive opplysninger skal ikke sendes pr. epost

Besøksadresse

Rådhusgata 1, 2080 Eidsvoll

Innhold

Fosterhjem

Ønsker du å bli fosterhjem? 

En vurdering og godkjenning av familien gjøres av Fosterhjemstjenesten i Akershus eller av kommunens barneverntjeneste.

Det gjøres på følgende måte:

  • hjemmebesøk og samtaler
  • det blir skrevet en sosialrapport
  • det innhentet politi- og helseattester

Det er aldri for sent å hjelpe noen på rett vei.

Ta kontakt med barnevernet i kommunen eller les mer på Bufetat sine sider om fosterhjem.

Besøkshjem

Vil du være besøkshjem?

Det å være et besøkshjem handler om å inkludere barn i et vanlig familieliv. Arbeidet er lønnet og omfatter besøk av barnet eller ungdommen ca en helg i måneden. Det er av stor betydning at barna/ungdommene møter voksne i en stabil livssituasjon. 

Besøkshjemmet behøver ikke bestå av mange familiemedlemmer, man kan være godt kvalifisert om man bor alene. For at tilbudet skal være mest mulig stabilt for barnet eller ungdommen er det viktig at oppdraget varer over en viss tid, ett til to år. 

For å bli godkjent som besøkshjem, må dere levere politiattest. 

Ta kontakt med kommunens barnevernstjeneste.

 


Publisert: 05.02.2017 17:31:32
Sist endret: 05.02.2017 17:31